Gem annonce
LJA-855452992024-06-14T10:16:59.627Afdelingschef søges til Afdeling for Geologi

Har du indsigt i råstofområdet og lyst til at stå i spidsen for en international præget afdeling? Og er du samtidigt en dygtig personaleleder, der kan motivere medarbejdere og sikre udvikling og trivsel? Så er et job som chef for geologiafdelingen i Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling måske noget for dig.

Stillingsbeskrivelse

Som afdelingschef har du det overordnede budget- og ledelsesansvar for Afdeling for Geologi og refererer til Departementschefen. Du varetager afdelingens udvikling og er faglig sparringspartner for afdelingens ansatte. Du sætter en tydelig retning for afdelingen og bidrager positivt til samarbejdet på tværs af afdelinger i Departementet. Du koordinerer opgaver i forhold til mineralforekomster, databaser, markedsføring, formidling og politisk betjening, og definerer forskningsområder i forhold til de vedtagne strategier.

Opgaver af administrativ karakter:

 • Rådgivning af Naalakkersuisoq, departementschef og andre enheder i forhold til afdelingens ansvarsområder.
 • Udarbejdelse af budget og årsplaner.
 • Koordinering af besvarelser på forespørgsler vedrørende geofysiske, geologiske og efterforskningsmæssige emner.
 • Sikre procedurer for indrapportering, opbevaring, formidling og kvalitetssikring af data.
 • Kvalitetssikring og koordinering af politiske oplæg, notater, geologiske rapporter mv.
 • Koordinering og kontraktindgåelse med eksterne samarbejdspartnere.

Du vil desuden skulle bidrage til afdelingens markedsføring af Grønlands råstofpotentiale, samt deltage i forskellige arbejdsgrupper både internt og eksternt. Du må forvente rejseaktivitet i og uden for Grønland.

Profil

Vi søger en engageret og erfaren geolog/geofysiker med administrativ og ledelsesmæssig erfaring. Den rette kandidat har erfaring med råstofområdet, og har

 • som minimum en naturvidenskabelig kandidatgrad,
 • erfaring med teknisk og administrativ ledelse,
 • en udviklende og empatisk ledelsesstil,
 • stor erfaring med udviklings- og projektorienteret arbejdstilrettelæggelse,
 • en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaver og overholdelse af deadlines, lyst og evne til at samarbejde med forskellige faggrupper, samt
 • gode engelskkundskaber både i skrift og tale.

Du formår at bevæge dig ubesværet mellem politik, drift og udvikling, og er i stand til at rådgive det politiske system. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde i en administrativ organisation inden for råstofområdet eller en geovidenskabelig organisation, samt erfaring med politisk styret organisationer.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante. 

Om os

Afdeling for Geologis hovedrolle i Departementet inkluderer:

 • Yde geovidenskabelig rådgivning til grønlandske myndigheder.
 • Udføre efterforskningsrelevant forskning og generere ny højkvalitetsdata.
 • Markedsføring af Grønlands råstofpotentiale.

Vi er ca. 35 medarbejdere i selve Departementet. Departementet varetager den overordnede planlægning af råstofområdet, og medvirker til at udarbejde grundlaget for de politiske drøftelser vedrørende råstofaktiviteter samt implementering af beslutninger på råstofområdet. Derudover har Departementet to underliggende enheder: Råstofstyrelsen og Forbrug- og Konkurrencestyrelsen. Stillingen ligger organisatorisk i Afdeling for Geologi, som består af 1 afdelingschef og 11 videnskabelige medarbejdere. Afdeling for Geologi arbejder tæt sammen med Råstofstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), og andre organisationer i Grønland og i udlandet.   

Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til lønramme 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt kr. 56.910,- og årligt kr. 682.930,- 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt. 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Har du indsigt i råstofområdet og lyst til at stå i spidsen for en international præget afdeling? Og er du samtidigt en dygtig personaleleder, der kan motivere medarbejdere og sikre udvikling og trivsel? Så er et job som chef for geologiafdelingen i Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling måske noget for dig. Stillingsbeskrivelse Som afdelingschef har du det overordnede budget- og ledelsesansvar for Afdeling for Geologi og refererer til Departementschefen. Du varetager afdelingens udvikling og er faglig sparringspartner for afdelingens ansatte. Du sætter en tydelig retning for afdelingen og bidrager positivt til samarbejdet på tværs af afdelinger i Departementet. Du koordinerer opgaver i forhold til mineralforekomster, databaser, markedsføring, formidling og politisk betjening, og definerer forskningsområder i forhold til de vedtagne strategier. Opgaver af administrativ karakter: Rådgivning af Naalakkersuisoq, departementschef og andre enheder i forhold til afdelingens ansvarsområder. Udarbejdelse af budget og årsplaner. Koordinering af besvarelser på forespørgsler vedrørende geofysiske, geologiske og efterforskningsmæssige emner. Sikre procedurer for indrapportering, opbevaring, formidling og kvalitetssikring af data. Kvalitetssikring og koordinering af politiske oplæg, notater, geologiske rapporter mv. Koordinering og kontraktindgåelse med eksterne samarbejdspartnere. Du vil desuden skulle bidrage til afdelingens markedsføring af Grønlands råstofpotentiale, samt deltage i forskellige arbejdsgrupper både internt og eksternt. Du må forvente rejseaktivitet i og uden for Grønland. Profil Vi søger en engageret og erfaren geolog geofysiker med administrativ og ledelsesmæssig erfaring. Den rette kandidat har erfaring med råstofområdet, og har som minimum en naturvidenskabelig kandidatgrad, erfaring med teknisk og administrativ ledelse, en udviklende og empatisk ledelsesstil, stor erfaring med udviklings- og projektorienteret arbejdstilrettelæggelse, en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaver og overholdelse af deadlines, lyst og evne til at samarbejde med forskellige faggrupper, samt gode engelskkundskaber både i skrift og tale. Du formår at bevæge dig ubesværet mellem politik, drift og udvikling, og er i stand til at rådgive det politiske system. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde i en administrativ organisation inden for råstofområdet eller en geovidenskabelig organisation, samt erfaring med politisk styret organisationer. Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante. Om os Afdeling for Geologis hovedrolle i Departementet inkluderer: Yde geovidenskabelig rådgivning til grønlandske myndigheder. Udføre efterforskningsrelevant forskning og generere ny højkvalitetsdata. Markedsføring af Grønlands råstofpotentiale. Vi er ca. 35 medarbejdere i selve Departementet. Departementet varetager den overordnede planlægning af råstofområdet, og medvirker til at udarbejde grundlaget for de politiske drøftelser vedrørende råstofaktiviteter samt implementering af beslutninger på råstofområdet. Derudover har Departementet to underliggende enheder: Råstofstyrelsen og Forbrug- og Konkurrencestyrelsen. Stillingen ligger organisatorisk i Afdeling for Geologi, som består af 1 afdelingschef og 11 videnskabelige medarbejdere. Afdeling for Geologi arbejder tæt sammen med Råstofstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), og andre organisationer i Grønland og i udlandet. Ansættelsesvilkår Stillingen er for tiden klassificeret svarende til lønramme 38. Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt kr. 56.910,- og årligt kr. 682.930,- Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Bolig Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen. Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail. Om Naalakkersuisut Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http: www.naalakkersuisut.gl job1011ADK_DG_MAGDKDanmark-12024-07-16T00:00:000000https://naalakkersuisut.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=1b0b10a6-a0ee-4e3d-b47d-0d5ef436dea5&languageKey=da-DKEuropaGrønlandKommuneqarfik Sermersooq4789770Naalakkersuisut11Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og MiljøImaneq 1A - 8013900NuukDKDanmarkGRLGrønlandnew1675328603_logo_large.pnghttps://naalakkersuisut.gl/new1675328621_logo_small.png0366179222Jørgen T. Hammeken-Holm
Kommuneqarfik Sermersooq
Aqqusinersuaq 53900+299 34 68 46NuukDKDanmarkGRLGrønland
8FuldtidMagisterjobIkke kategoriseret073Administration6Ledelse366179222
Kommuneqarfik Sermersooq
Aqqusinersuaq 53900NuukDKDanmark
da-DK

Afdelingschef søges til Afdeling for Geologi

Naalakkersuisut

Indrykket
14-06-2024
Kontakt
Naalakkersuisut
Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Imaneq 1A - 801
3900 Nuuk
Kontakt
Jørgen T. Hammeken-Holm 
Tlf
+299 34 68 46
Kommuneqarfik Sermersooq
3900 Nuuk
Grønland
Praktisk information
Oprettet
14-06-2024
Udløber
16-07-2024
Kviknummer
LJA-85545299
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, Ledelse

Har du indsigt i råstofområdet og lyst til at stå i spidsen for en international præget afdeling? Og er du samtidigt en dygtig personaleleder, der kan motivere medarbejdere og sikre udvikling og trivsel? Så er et job som chef for geologiafdelingen i Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling måske noget for dig.

Stillingsbeskrivelse

Som afdelingschef har du det overordnede budget- og ledelsesansvar for Afdeling for Geologi og refererer til Departementschefen. Du varetager afdelingens udvikling og er faglig sparringspartner for afdelingens ansatte. Du sætter en tydelig retning for afdelingen og bidrager positivt til samarbejdet på tværs af afdelinger i Departementet. Du koordinerer opgaver i forhold til mineralforekomster, databaser, markedsføring, formidling og politisk betjening, og definerer forskningsområder i forhold til de vedtagne strategier.

Opgaver af administrativ karakter:

 • Rådgivning af Naalakkersuisoq, departementschef og andre enheder i forhold til afdelingens ansvarsområder.
 • Udarbejdelse af budget og årsplaner.
 • Koordinering af besvarelser på forespørgsler vedrørende geofysiske, geologiske og efterforskningsmæssige emner.
 • Sikre procedurer for indrapportering, opbevaring, formidling og kvalitetssikring af data.
 • Kvalitetssikring og koordinering af politiske oplæg, notater, geologiske rapporter mv.
 • Koordinering og kontraktindgåelse med eksterne samarbejdspartnere.

Du vil desuden skulle bidrage til afdelingens markedsføring af Grønlands råstofpotentiale, samt deltage i forskellige arbejdsgrupper både internt og eksternt. Du må forvente rejseaktivitet i og uden for Grønland.

Profil

Vi søger en engageret og erfaren geolog/geofysiker med administrativ og ledelsesmæssig erfaring. Den rette kandidat har erfaring med råstofområdet, og har

 • som minimum en naturvidenskabelig kandidatgrad,
 • erfaring med teknisk og administrativ ledelse,
 • en udviklende og empatisk ledelsesstil,
 • stor erfaring med udviklings- og projektorienteret arbejdstilrettelæggelse,
 • en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaver og overholdelse af deadlines, lyst og evne til at samarbejde med forskellige faggrupper, samt
 • gode engelskkundskaber både i skrift og tale.

Du formår at bevæge dig ubesværet mellem politik, drift og udvikling, og er i stand til at rådgive det politiske system. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde i en administrativ organisation inden for råstofområdet eller en geovidenskabelig organisation, samt erfaring med politisk styret organisationer.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante. 

Om os

Afdeling for Geologis hovedrolle i Departementet inkluderer:

 • Yde geovidenskabelig rådgivning til grønlandske myndigheder.
 • Udføre efterforskningsrelevant forskning og generere ny højkvalitetsdata.
 • Markedsføring af Grønlands råstofpotentiale.

Vi er ca. 35 medarbejdere i selve Departementet. Departementet varetager den overordnede planlægning af råstofområdet, og medvirker til at udarbejde grundlaget for de politiske drøftelser vedrørende råstofaktiviteter samt implementering af beslutninger på råstofområdet. Derudover har Departementet to underliggende enheder: Råstofstyrelsen og Forbrug- og Konkurrencestyrelsen. Stillingen ligger organisatorisk i Afdeling for Geologi, som består af 1 afdelingschef og 11 videnskabelige medarbejdere. Afdeling for Geologi arbejder tæt sammen med Råstofstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), og andre organisationer i Grønland og i udlandet.   

Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til lønramme 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt kr. 56.910,- og årligt kr. 682.930,- 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt. 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Lignende job

Grønlands Selvstyre - Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Del dette job

Virksomhedsinformation
Naalakkersuisut
Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Imaneq 1A - 801
3900 Nuuk
Kontaktperson
Jørgen T. Hammeken-Holm 
Tlf
+299 34 68 46
Adresse
Kommuneqarfik Sermersooq
3900 Nuuk
Grønland
Praktisk information
Oprettet
14-06-2024
Udløber
16-07-2024
Kviknummer
LJA-85545299
Jobtype
Fuldtid
Fag
Administration, Ledelse
Beliggenhed
Gem annonce