Gem annonce
LJA-854488322024-04-23T11:35:09.013Dansklektor ved Università degli Studi di Milano, Italien

Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni (Institut for Fremmedsprog og Litteratur) ved Università degli Studi di Milano søger en ny lektor i dansk sprog og kultur. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2024.

Instituttet

Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni promoverer, koordinerer og faciliteter forsknings- og undervisningsaktiviteter i de følgende sprog: arabisk, brasiliansk, dansk, engelsk, fransk, hindi, japansk, kinesisk, norsk, portugisisk, polsk, russisk, spansk, svensk og tysk.

Dansk undervises på bachelor- og kandidatniveau som del af Nordistikstudiet. De studerende vælger ét skandinavisk sprog samt et andet (ikke-nordisk) fremmedsprog. Kurserne i nordisk litteratur, sprogvidenskab og oversættelse er fælles for studerende af de tre skandinaviske sprog, så de kan udvikle passiv kompetence i alle tre sprog. De skandinaviske sprog undervises af modersmålslek-torer. Det ideale målniveau for danskundervisningen følger Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: A2 på 1. BA-år, B1 på 2. BA-år, B2 på 3. BA-år, C på MA.

Kurserne afholdes primært på dansk, delvist på italiensk (evt. engelsk) de første to år og udeluk-kende på dansk på senere år. Lektoren kan selv foreslå, hvilket materiale eller hvilke bøger hun/han vil anvende.

Jobbet

Undervisningen forløber over to semestre à 10 uger fra begyndelsen af oktober til slutningen af maj, med en pause fra jul til midten af februar. Undervisningsforpligtelsen er på 320 konfrontationstimer per år fordelt på 4 kurser fra begynder til avanceret niveau, ét kursus på 1., 2. og 3. år af bacheloren samt ét kursus på MA-niveau, svarende til 16 timer ugentligt.

Der undervises i alle sprogfagsdiscipliner: grammatik, tekstforståelse, mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Dansk litteratur kan også anvendes i sprogundervisningen.

Herudover omfatter jobbet andre undervisningsrelaterede opgaver, såsom træffetid en gang om ugen, forberedelse og retning af opgaver og eksamination, samt den til stillingen knyttede administration. Den årlige forpligtelse er derfor samlet set på 450 timer per år.

Dette omfatter mundtlige og skriftlige eksamener, der afholdes på en række dage i løbet af året. Skriftlige eksamener finder sted direkte efter kurserne i december og maj samt en dag i september og en dag i januar. Mundtlige eksamener afholdes syv gange om året: to dage i juni samt en dag i juli, september, december, januar og februar (umiddelbart før kursernes begyndelse). Eksaminationsopgaverne kan altså strække sig til anden halvdel af juli. Der er sommerferie i august.

Derudover skal lektoren være indstillet på at rådgive studerende om studiemuligheder i Danmark og på at engagere sig i kulturformidlende arbejde. Dette kan bl.a. omfatte tilrettelæggelse af filmaftener og lignende, besøg af forfattere og andre kulturpersoner, kontakt til ambassaden og andre institutioner samt organisering af og deltagelse i konferencer mm.

Kvalifikationer

Du skal beherske dansk på modersmålsniveau og være cand.mag. i dansk eller lignende fag.

Du skal have pædagogisk erfaring, gerne med undervisning i dansk som fremmedsprog. Ansøgere med italiensk og dansk i fagkombinationen foretrækkes.

Du skal have gode samarbejdsevner og et godt kendskab til danske samfundsforhold og til dansk litteratur, film og kultur. Derudover skal du være indstillet på at engagere dig i kulturformidlende arbejde.

Det er en fordel, hvis du har gode italienskkundskaber i skrift og tale.

Ansættelsesforhold og økonomi

Lektoren ansættes af universitetet efter de ved universitetet gældende regler. Ansættelsesperioden er 1 år med mulighed for forlængelse med maksimalt yderligere 4 år efter gensidig aftale.

Lektoren modtager løn fra universitetet. Lektoren er normalt ansat som Danish Visiting Lecturer med en årlig løn på 20.250 € (brutto). Lønnen udbetales på månedlig basis efter månedens afslutning. Den første løn modtages altså ultimo november 2024.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen yder et årligt personligt tilskud på kr. 230.309 (2024-niveau).

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen yder endvidere tilskud til rejse for lektoren og dennes familie ved tiltrædelse og ved fratrædelse, samt godtgør rimelige flytteudgifter til flytninger af bohave efter godkendt tilbud.

Det personlige tilskud og tilskud til flytteudgifter indberettes som B-indkomst til skattemyndighederne. Om der skal betales skat af tilskuddene i Danmark, afhænger af en række personlige forhold, og ansøgeren bedes henvende sig til hjemkommunens skatteforvaltning med henblik på afklaring af skattespørgsmål. Hvis man bliver ansat, opfordres man til snarest muligt at kontakte de udenlandske skattemyndigheder.

Herudover betaler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en årlig hjemrejse til lektoren i forbindelse med styrelsens kursus for danske lektorer i udlandet. Kurset afholdes hver sommer i Danmark.

Ansættelsen er betinget af, at der eksisterer en gældende aftale mellem universitetet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist mandag den 20. maj 2024.

Ansøgningen skal indeholde CV, dokumentation for eksaminer, undervisnings- og evt. forskningsvirksomhed. Ansøgningen bedes skrevet på dansk. Den valgte lektor skal senere sende universitetet i Milano et CV i Europass-format på engelsk eller italiensk.

Ansøgningen sendes til Lektoratsudvalget per e-mail på lektoratsordningen@ufm.dk med emnefeltet: Lektor i Milano.

Lektoratsudvalget bedømmer ansøgningerne og indstiller til universitetet.
Samtaler forventes afholdt af Lektoratsudvalget i København i uge 22.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om stillingen og praktiske forhold kan fås hos:

Læs mere om Lektoratsordningen 

Kontakt

Rikke Brunsgaard Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk

Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni (Institut for Fremmedsprog og Litteratur) ved Università degli Studi di Milano søger en ny lektor i dansk sprog og kultur. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2024. Instituttet Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni promoverer, koordinerer og faciliteter forsknings- og undervisningsaktiviteter i de følgende sprog: arabisk, brasiliansk, dansk, engelsk, fransk, hindi, japansk, kinesisk, norsk, portugisisk, polsk, russisk, spansk, svensk og tysk. Dansk undervises på bachelor- og kandidatniveau som del af Nordistikstudiet. De studerende vælger ét skandinavisk sprog samt et andet (ikke-nordisk) fremmedsprog. Kurserne i nordisk litteratur, sprogvidenskab og oversættelse er fælles for studerende af de tre skandinaviske sprog, så de kan udvikle passiv kompetence i alle tre sprog. De skandinaviske sprog undervises af modersmålslek-torer. Det ideale målniveau for danskundervisningen følger Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: A2 på 1. BA-år, B1 på 2. BA-år, B2 på 3. BA-år, C på MA. Kurserne afholdes primært på dansk, delvist på italiensk (evt. engelsk) de første to år og udeluk-kende på dansk på senere år. Lektoren kan selv foreslå, hvilket materiale eller hvilke bøger hun han vil anvende. Læs om universitetet Læs om afdelingen Jobbet Undervisningen forløber over to semestre à 10 uger fra begyndelsen af oktober til slutningen af maj, med en pause fra jul til midten af februar. Undervisningsforpligtelsen er på 320 konfrontationstimer per år fordelt på 4 kurser fra begynder til avanceret niveau, ét kursus på 1., 2. og 3. år af bacheloren samt ét kursus på MA-niveau, svarende til 16 timer ugentligt. Der undervises i alle sprogfagsdiscipliner: grammatik, tekstforståelse, mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Dansk litteratur kan også anvendes i sprogundervisningen. Herudover omfatter jobbet andre undervisningsrelaterede opgaver, såsom træffetid en gang om ugen, forberedelse og retning af opgaver og eksamination, samt den til stillingen knyttede administration. Den årlige forpligtelse er derfor samlet set på 450 timer per år. Dette omfatter mundtlige og skriftlige eksamener, der afholdes på en række dage i løbet af året. Skriftlige eksamener finder sted direkte efter kurserne i december og maj samt en dag i september og en dag i januar. Mundtlige eksamener afholdes syv gange om året: to dage i juni samt en dag i juli, september, december, januar og februar (umiddelbart før kursernes begyndelse). Eksaminationsopgaverne kan altså strække sig til anden halvdel af juli. Der er sommerferie i august. Derudover skal lektoren være indstillet på at rådgive studerende om studiemuligheder i Danmark og på at engagere sig i kulturformidlende arbejde. Dette kan bl.a. omfatte tilrettelæggelse af filmaftener og lignende, besøg af forfattere og andre kulturpersoner, kontakt til ambassaden og andre institutioner samt organisering af og deltagelse i konferencer mm. Kvalifikationer Du skal beherske dansk på modersmålsniveau og være cand.mag. i dansk eller lignende fag. Du skal have pædagogisk erfaring, gerne med undervisning i dansk som fremmedsprog. Ansøgere med italiensk og dansk i fagkombinationen foretrækkes. Du skal have gode samarbejdsevner og et godt kendskab til danske samfundsforhold og til dansk litteratur, film og kultur. Derudover skal du være indstillet på at engagere dig i kulturformidlende arbejde. Det er en fordel, hvis du har gode italienskkundskaber i skrift og tale. Ansættelsesforhold og økonomi Lektoren ansættes af universitetet efter de ved universitetet gældende regler. Ansættelsesperioden er 1 år med mulighed for forlængelse med maksimalt yderligere 4 år efter gensidig aftale. Lektoren modtager løn fra universitetet. Lektoren er normalt ansat som Danish Visiting Lecturer med en årlig løn på 20.250 € (brutto). Lønnen udbetales på månedlig basis efter månedens afslutning. Den første løn modtages altså ultimo november 2024. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen yder et årligt personligt tilskud på kr. 230.309 (2024-niveau). Uddannelses- og Forskningsstyrelsen yder endvidere tilskud til rejse for lektoren og dennes familie ved tiltrædelse og ved fratrædelse, samt godtgør rimelige flytteudgifter til flytninger af bohave efter godkendt tilbud. Det personlige tilskud og tilskud til flytteudgifter indberettes som B-indkomst til skattemyndighederne. Om der skal betales skat af tilskuddene i Danmark, afhænger af en række personlige forhold, og ansøgeren bedes henvende sig til hjemkommunens skatteforvaltning med henblik på afklaring af skattespørgsmål. Hvis man bliver ansat, opfordres man til snarest muligt at kontakte de udenlandske skattemyndigheder. Herudover betaler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en årlig hjemrejse til lektoren i forbindelse med styrelsens kursus for danske lektorer i udlandet. Kurset afholdes hver sommer i Danmark. Ansættelsen er betinget af, at der eksisterer en gældende aftale mellem universitetet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist mandag den 20. maj 2024. Ansøgningen skal indeholde CV, dokumentation for eksaminer, undervisnings- og evt. forskningsvirksomhed. Ansøgningen bedes skrevet på dansk. Den valgte lektor skal senere sende universitetet i Milano et CV i Europass-format på engelsk eller italiensk. Ansøgningen sendes til Lektoratsudvalget per e-mail på lektoratsordningen@ufm.dk med emnefeltet: Lektor i Milano. Lektoratsudvalget bedømmer ansøgningerne og indstiller til universitetet. Samtaler forventes afholdt af Lektoratsudvalget i København i uge 22. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. Yderligere oplysninger Oplysninger om stillingen og praktiske forhold kan fås hos: Dr. Andrea Meregalli andrea.meregalli@unimi.it Dr. Camilla Storskog camilla.storskog@unimi.it Sendelektor Annette Kohler Lindegaard - annette.lindegaard@unimi.it Læs mere om Lektoratsordningen Kontakt Rikke Brunsgaard Andersen Specialkonsulent Tlf.: 45 72 31 88 94 Email: rba@ufm.dk1010ADK_DG_MAGDKDanmark-12024-05-20T00:00:000001EuropaItalienLombardietMilano1933893Uddannelses- og Forskningsministeriet102100København ØDKDanmarkDKDanmark1933893_logo_large.jpghttp://ufm.dk1933893_logo_small.jpg155.6750890012.58370300327189720Rikke Brunsgaard Andersen
Via Festa del Perdono 7
20122lektoratsordningen@ufm.dk+45 72 31 88 94Milano MIDKDanmarkITAItalien
8FuldtidMagisterjobIkke kategoriseret029-04-202419-05-202429-04-202419-05-202474Forskning og undervisning327189720
Slotsholmsgade 10
1216København KDKDanmark
da-DK

Dansklektor ved Università degli Studi di Milano, Italien

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Milano

Indrykket
23-04-2024
Kontakt
Rikke Brunsgaard Andersen 
Tlf
+45 72 31 88 94
Via Festa del Perdono 7
20122 Milano MI
Italien
Praktisk information
Oprettet
23-04-2024
Udløber
20-05-2024
Kviknummer
LJA-85448832
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning

Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni (Institut for Fremmedsprog og Litteratur) ved Università degli Studi di Milano søger en ny lektor i dansk sprog og kultur. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2024.

Instituttet

Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni promoverer, koordinerer og faciliteter forsknings- og undervisningsaktiviteter i de følgende sprog: arabisk, brasiliansk, dansk, engelsk, fransk, hindi, japansk, kinesisk, norsk, portugisisk, polsk, russisk, spansk, svensk og tysk.

Dansk undervises på bachelor- og kandidatniveau som del af Nordistikstudiet. De studerende vælger ét skandinavisk sprog samt et andet (ikke-nordisk) fremmedsprog. Kurserne i nordisk litteratur, sprogvidenskab og oversættelse er fælles for studerende af de tre skandinaviske sprog, så de kan udvikle passiv kompetence i alle tre sprog. De skandinaviske sprog undervises af modersmålslek-torer. Det ideale målniveau for danskundervisningen følger Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: A2 på 1. BA-år, B1 på 2. BA-år, B2 på 3. BA-år, C på MA.

Kurserne afholdes primært på dansk, delvist på italiensk (evt. engelsk) de første to år og udeluk-kende på dansk på senere år. Lektoren kan selv foreslå, hvilket materiale eller hvilke bøger hun/han vil anvende.

Jobbet

Undervisningen forløber over to semestre à 10 uger fra begyndelsen af oktober til slutningen af maj, med en pause fra jul til midten af februar. Undervisningsforpligtelsen er på 320 konfrontationstimer per år fordelt på 4 kurser fra begynder til avanceret niveau, ét kursus på 1., 2. og 3. år af bacheloren samt ét kursus på MA-niveau, svarende til 16 timer ugentligt.

Der undervises i alle sprogfagsdiscipliner: grammatik, tekstforståelse, mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Dansk litteratur kan også anvendes i sprogundervisningen.

Herudover omfatter jobbet andre undervisningsrelaterede opgaver, såsom træffetid en gang om ugen, forberedelse og retning af opgaver og eksamination, samt den til stillingen knyttede administration. Den årlige forpligtelse er derfor samlet set på 450 timer per år.

Dette omfatter mundtlige og skriftlige eksamener, der afholdes på en række dage i løbet af året. Skriftlige eksamener finder sted direkte efter kurserne i december og maj samt en dag i september og en dag i januar. Mundtlige eksamener afholdes syv gange om året: to dage i juni samt en dag i juli, september, december, januar og februar (umiddelbart før kursernes begyndelse). Eksaminationsopgaverne kan altså strække sig til anden halvdel af juli. Der er sommerferie i august.

Derudover skal lektoren være indstillet på at rådgive studerende om studiemuligheder i Danmark og på at engagere sig i kulturformidlende arbejde. Dette kan bl.a. omfatte tilrettelæggelse af filmaftener og lignende, besøg af forfattere og andre kulturpersoner, kontakt til ambassaden og andre institutioner samt organisering af og deltagelse i konferencer mm.

Kvalifikationer

Du skal beherske dansk på modersmålsniveau og være cand.mag. i dansk eller lignende fag.

Du skal have pædagogisk erfaring, gerne med undervisning i dansk som fremmedsprog. Ansøgere med italiensk og dansk i fagkombinationen foretrækkes.

Du skal have gode samarbejdsevner og et godt kendskab til danske samfundsforhold og til dansk litteratur, film og kultur. Derudover skal du være indstillet på at engagere dig i kulturformidlende arbejde.

Det er en fordel, hvis du har gode italienskkundskaber i skrift og tale.

Ansættelsesforhold og økonomi

Lektoren ansættes af universitetet efter de ved universitetet gældende regler. Ansættelsesperioden er 1 år med mulighed for forlængelse med maksimalt yderligere 4 år efter gensidig aftale.

Lektoren modtager løn fra universitetet. Lektoren er normalt ansat som Danish Visiting Lecturer med en årlig løn på 20.250 € (brutto). Lønnen udbetales på månedlig basis efter månedens afslutning. Den første løn modtages altså ultimo november 2024.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen yder et årligt personligt tilskud på kr. 230.309 (2024-niveau).

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen yder endvidere tilskud til rejse for lektoren og dennes familie ved tiltrædelse og ved fratrædelse, samt godtgør rimelige flytteudgifter til flytninger af bohave efter godkendt tilbud.

Det personlige tilskud og tilskud til flytteudgifter indberettes som B-indkomst til skattemyndighederne. Om der skal betales skat af tilskuddene i Danmark, afhænger af en række personlige forhold, og ansøgeren bedes henvende sig til hjemkommunens skatteforvaltning med henblik på afklaring af skattespørgsmål. Hvis man bliver ansat, opfordres man til snarest muligt at kontakte de udenlandske skattemyndigheder.

Herudover betaler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en årlig hjemrejse til lektoren i forbindelse med styrelsens kursus for danske lektorer i udlandet. Kurset afholdes hver sommer i Danmark.

Ansættelsen er betinget af, at der eksisterer en gældende aftale mellem universitetet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist mandag den 20. maj 2024.

Ansøgningen skal indeholde CV, dokumentation for eksaminer, undervisnings- og evt. forskningsvirksomhed. Ansøgningen bedes skrevet på dansk. Den valgte lektor skal senere sende universitetet i Milano et CV i Europass-format på engelsk eller italiensk.

Ansøgningen sendes til Lektoratsudvalget per e-mail på lektoratsordningen@ufm.dk med emnefeltet: Lektor i Milano.

Lektoratsudvalget bedømmer ansøgningerne og indstiller til universitetet.
Samtaler forventes afholdt af Lektoratsudvalget i København i uge 22.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om stillingen og praktiske forhold kan fås hos:

Læs mere om Lektoratsordningen 

Kontakt

Rikke Brunsgaard Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu

Del dette job

Kontaktperson
Rikke Brunsgaard Andersen 
Tlf
+45 72 31 88 94
Adresse
Via Festa del Perdono 7
20122 Milano MI
Italien
Praktisk information
Oprettet
23-04-2024
Udløber
20-05-2024
Kviknummer
LJA-85448832
Jobtype
Fuldtid
Fag
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Gem annonce