Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du den nye forskningsleder i vores sundhedsteknologiske satsning?

Professionshøjskolen UCN

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
28-09-2021
Kontakt
Professionshøjskolen UCN
Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst
Tlf
72 69 70 00
Kontakt
Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Oprettet
28-09-2021
Udløber
31-10-2021
Kviknummer
LJA-82723568
Jobtype
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde
Administration, Forskning og undervisning, Ledelse

Professionshøjskolen UCN søger en forskningsleder med lyst og evner til at udvikle en national styrkeposition i feltet mellem teknologi og brugerbehov med et formål om at fremme borgernær sundhed og livskvalitet.

UCN har med Strategi 2030 påbegyndt en transformation fra en uddannelsesinstitution til en praksisnær vidensinstitution, der bedriver uddannelse og anvendelsesorienteret forskning på internationalt niveau. For at nå dette, har UCN sat som mål at videreudvikle en række fokuserede forskningsfelter indenfor områder, hvor vi allerede besidder styrker. Et af disse felter er en sundhedsteknologisk satsning, der med udgangspunkt i brugernes behov har som formål at fremme den borgernære sundhed og livskvalitet.

Centrale fokusområder for satsningen er forskning i relation til implementering af teknologier og inddragelse af borgernes og de professionelles perspektiver samt forskning indenfor de grupper af borgere, som har mest gavn af teknologiunderstøttelse ud fra såvel et borgerperspektiv som et sundhedsøkonomisk perspektiv.


Hvad kan du forvente i stillingen som forskningsleder?

Som forskningsleder kommer du til at spille en central rolle i UCNs transformation fra uddannelsesinstitution til en praksisnær videninstitution. Du vil have ansvaret for at lede og implementere den strategiske retning og de tilhørende forskningsindsatser indenfor den strategiske sundhedsteknologiske satsning. Du vil samtidig selv være aktivt forskende som docent indenfor området. Stillingen som forskningsleder indebærer ikke personaleledelse, så for at lykkes med at indfri de strategiske ambitioner skal du på de indre linjer kunne indgå i tætte og konstruktive samarbejder med fagområdernes personaleledere - primært indenfor vores sundhedsfaglige- og teknologiske grund- og eftervidereuddannelser.

Dit ansvar vil derudover være:

 • At understøtte udviklingen af internt og eksternt forskningssamarbejde og -netværk, både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
 • At sikre hjemtagelse af eksterne forskningsmidler. 
 • At videreudvikle samarbejdet med regioner, kommuner, nationale og internationale videninstitutioner og andre relevante aktører på området
 • At bidrage til et godt, udviklende forskningsmiljø for medarbejdere tilknyttet den strategiske satsning
 • At sikre overholdelse af gældende retningslinjer for administration af eksterne midler til forskning mv. Herunder at være med til at udvikle en sund forskningskultur samt sikre, at principperne i det danske kodeks for integritet i forskning efterleves
 • I samarbejde med direktøren for forskning og udvikling at varetage udarbejdelsen af forskningsbudgettet og regnskab samt formidle og medvirke til at forskningsmidlerne administreres efter gældende retningslinjer
 • At sikre udarbejdelse af årlig afrapportering om anvendelse af den strategiske satsnings forskningsmidler og ligeledes sikre at der sker korrekt og rettidig indberetning i PURE og andre forskningsadministrative systemer


Din profil som forskningsleder

Som forskningsleder har du forskningslederkompetencer. Du kan sætte strategisk retning, er entreprenant og i stand til både at skabe projekter og følge dem til dørs. Du har stærke kommunikative evner og netværkskompetencer og har blik for den udvikling UCN gennemgår på forskningsområdet generelt og hvordan du kan bidrage til denne. 

Vi forventer at du:

 • Har opnået akademisk grad (ph.d. eller tilsvarende udenlandsk grad) og/eller har publiceret på tilsvarende eller højere niveau
 • Her erfaring med forskning inden for det sundhedsteknologiske område
 • Har erfaring med forskningsledelse
 • Har forsket og publiceret indenfor relevante sundhedsteknologiske temaer
 • Har erfaringer med fondsansøgninger
 • Har et etableret forskningsrelevant internationalt og nationalt netværk
 • Har gode kommunikative kompetencer, og ser en værdi i forskningsformidling til vores omverden
 • Har gode samarbejdsevner. Der lægges vægt på, at forskningslederen er i stand til at etablere et bredt samarbejde både internt og eksternt for at forfølge de strategiske ambitioner for området.
 • Optræder som rollemodel, der repræsenterer høje etiske standarder på forskningsområdet


Du skal inden ansættelse, eller i løbet af det første år efter ansættelse, have gennemført relevante kurser indenfor forskningsledelse og ansvarlig forskningspraksis.


Vi kan tilbyde

Et spændende job, hvor du kommer til at spille en væsentlig rolle i de strategiske ambitioner UCN har sat for forskningsområdet generelt og specifikt for den strategiske satsning. 


Et godt arbejdsmiljø på et område, hvor UCN har stærke forskerkompetencer og veletablerede samarbejder nationalt og internationalt.


Som forskningsleder forventes du at være synlig på UCN, men der er mulighed for hjemmearbejde og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.


Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som docent med reference til direktøren for forskning og udvikling. Du vil få ansættelsessted på Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst. 


Der er tale om en 5-årig tidsbegrænset stilling, der ved periodens udløb kan forlænges med op til 3 år.  


Såfremt en tidsbegrænset stilling tilbydes til en ekstern ansøger, sker ansættelsen uden ret til en tilbagegangsstilling ved UCN.


Såfremt en tidsbegrænset stilling tilbydes til en intern ansøger, vil denne have ret til orlov uden løn fra sin hidtidige stilling i UCN i den tidsbegrænsede periode (inklusiv en mulig forlængelse). Efter udløbet af ansættelsesperioden som docent har den interne ansøger ret til at vende tilbage til samme eller tilsvarende arbejde som denne forlod.  


Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.


Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 49. Da der nedsættes eksternt bedømmelsesudvalg til stillingen, forventer vi tidligst at kunne indkalde ansøgere til samtale i uge 48.
 

Yderligere information

Kontaktperson: David Mayntz, Forskningsdirektør, 7269 0327, dvm@ucn.dk


Tiltrædelsesdato:  Stillingen ønskes besat pr.1. januar 2022 eller snarest muligt derefter.


Du skal uploade din ansøgning vedhæfte dit CV, en publikationsliste samt medsende 3 værker til forskningsfaglig bedømmelse.


UCN ønsker, at vores medarbejderstab afspejler diversiteten i det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, alder, etnicitet, religiøsitet, handicap og seksuel overbevisning til at søge stillingen.


Professionshøjskolen UCN er Nordjyllands største praksisnære uddannelsesinstitution med seks adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted. Vi tilbyder over 30 videregående erhvervs- og professionsuddannelser inden for pædagogik/læring, sundhed, business og teknologi. Vi udvikler Nordjylland gennem uddannelser, livslang læring og praksisnær forskning altid i tæt dialog med vores omverden. Vi er godt 900 medarbejdere. Sammen gør vi vores bedste for de over 9.500 studerende og 9.400 kursister, der har valgt os til.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation
Professionshøjskolen UCN
Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst
Tlf
72 69 70 00
Kontaktperson
Adresse
Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Oprettet
28-09-2021
Udløber
31-10-2021
Kviknummer
LJA-82723568
Jobtype
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Fag
Administration, Forskning og undervisning, Ledelse
Beliggenhed