Gem annonce
LJA-855726782024-07-01T11:41:43.607GENOPSLAG Jurist til VandkraftudbudJurist til Vandkraftudbud, Offentlig energiforsyning, Landbrug og klima

Tiltrædelsesdato: 1. september 2024 eller efter nærmere aftale.

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø søger 1 juridisk Fuldmægtig / Specialkonsulent / Chefkonsulent til stilling i afdelingen for Landbrug, Energi og Klima.

Om stillingen
Du vil blive placeret centralt som juridisk blæksprutte i forhold til de juridiske myndigheds- og udviklingsopgaver, der skal løftes i afdelingen inden for energi, klima og landbrug.

Dine opgaver vil blive tilpasset, så du kommer til at arbejde med det, som passer bedst til dine kompetencer. Opgaverne omfatter bl.a.:
 • Juridisk rådgivning- og analysearbejde i forbindelse med politiske initiativer for vedvarende energi, landbrug og klima
 • Juridiske analyser til brug for udbud af grønlandske vandkraftpotentialer og tiltrædelse af Parisaftalen, samt udvikling af landbrugsområdet
 • Tværgående koordinerende funktioner overfor andre afdelinger og myndigheder, herunder Nukissiorfiit og NunaGreen
 • Politisk betjening, herunder formidlingsopgaver som fx udarbejdelse af pressemeddelelser, taler og bidrag til kampagner m.v.
Energi
På energiområdet vil du sammen med dine kollegaer være et bindeled til Nukissiorfiit, Grønlands energiforsyning, der står for den daglige planlægning og drift af energiforsyningen samt til NunaGreen, der er anlægsorganisation for to store vandkraftprojekter ved Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat. Du vil også skulle indgå med dine juridiske kompetencer til det team, der arbejder med at gennemføre et udbud af Grønlands største vandkraftpotentialer.

Klima
Klima er gennem de seneste år rykket højt op på den politiske dagsorden, og afdelingen arbejder nu med at udmønte Inatsisartuts enstemmige vedtagelse af beslutningsforslag om at Grønland skal tiltræde Parisaftalen. National klimapolitik er et overtaget område, og Grønland indgår i de internationale klimaforhandlinger under Klimakonventionen som en del af Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland, Færøerne). Der vil være en del juridiske opgaver relateret til området, både inden for det nationale, hvor der blandt andet skal udarbejdes en national klimastrategi og inden for det internationale klimaområde, hvor tiltrædelse til Parisaftalen skal gennemføres.

Landbrug
Der er stærke politiske ønsker til at styrke landbrugsområdet og Grønlands selvforsyning generelt. Afdelingen arbejder med forskellige initiativer, der udvikler landbruget, øger selvforsyningen og skaber et mere bæredygtigt landbrug på både økonomi og produktion. For nuværende behandler Inatsisartut et forslag til en ny lov om erhvervsfremme, der understøtter de politiske målsætninger.

Om dig og dine kvalifikationer
Vi søger en juridisk medarbejder, der har lyst til at arbejde tæt på det politiske med vedvarende energi og klimapolitik samt udvikling af landbruget. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk organisation og/eller fra det private erhvervsliv og hvis du har indsigt i vedvarende energi. Samtidig skal du have en vis forståelse for forvaltningsret og/eller have lyst til at sætte dig ind i området.

Du skal have et stort gå-på-mod og trives med at løse opgaver, hvor vi ikke kender resultatet på forhånd. Den faglige tyngde er vigtig, fordi du skal kunne sætte dig ind i nye opgaver og være med til at finde løsninger, selvom vi ikke har prøvet det før. Og du skal også kunne trives i en hverdag, hvor der altid er en opgave mere, der skal løses, som stiller krav til at du kan planlægge og strukturere dine opgaver.

Vi forventer, at du:
 • Har en videregående juridisk uddannelse på kandidatniveau (cand.jur eller lignende)
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation og/eller indsigt heri, herunder forståelse for politiske beslutningsprocesser
 • Har interesse for og gerne erfaring med områderne landbrug, energi og klima, eller har lyst til at sætte dig ind i områderne
 • Er dygtig til at kommunikere komplekse problemstillinger klart og tydeligt både i skrift og tale
 • Kan arbejde selvstændigt, løsningsorienteret og have overblik over større projekter
 • Trives med vekslende opgaver, og formår at skifte fokus, hvis det behøves
 • Er fleksibel, omhyggelig og har en analyserende tilgang til løsning af problemstillinger
 • Har gode formidlingsevner på flere sprog, grønlandsk, dansk og engelsk
 • Har forståelse for den grønlandske kultur, omverden og kan indgå i tillidsfulde og diplomatiske samarbejdsrelationer med mange forskellige eksterne aktører, der kan have modsatrettede interesser
Om Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
I departementet er vi ca. 45 medarbejdere, hvoraf Afdelingen for Landbrug, Energi og Klima består af ca. 10 medarbejdere inkl. studenter. Derudover er den offentlige forsyningsvirksomhed Nukissiorfiit, Elmyndigheden, Pinngortitaleriffik og Asiaq underliggende enheder til departementet.

I departementet løfter vi vigtige opgaver for samfundet til gavn for Grønland. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og med plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne.

Vi har mange spændende udviklingsopgaver, og det er vigtigt for os, at du føler, at du kan udvikle dig i jobbet.

Ledelsen i departementet går op i at styrke og fastholde høj trivsel. Vores kendetegn for departementet er, at vi er i bevægelse, og vi er ambitiøse og tager ansvar. Vi står sammen som ét departement, hvor forskellighed er vores styrke. Du skal derfor kunne se dig selv til at trives i det miljø og bidrage til at understøtte dette.

Vi tilbyder
- Et stort ansvar og tilsvarende mulighed for at gøre en positiv forskel
- En attraktiv arbejdsplads med uformel tone præget af respekt og tillid
- Et alsidigt og spændende arbejdsområde med stort nationalt og globalt fokus

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til-og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler / overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.

Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Ane Wraae Nielsen, tlf. +299 58 67 89, e-mail: awni@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis skal sendes via nedenstående link senest den 28. juli 2024. Vi modtager ikke e-mail-ansøgninger.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.


Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.


Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Jurist til Vandkraftudbud, Offentlig energiforsyning, Landbrug og klima Tiltrædelsesdato: 1. september 2024 eller efter nærmere aftale. Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø søger 1 juridisk Fuldmægtig Specialkonsulent Chefkonsulent til stilling i afdelingen for Landbrug, Energi og Klima. Om stillingen Du vil blive placeret centralt som juridisk blæksprutte i forhold til de juridiske myndigheds- og udviklingsopgaver, der skal løftes i afdelingen inden for energi, klima og landbrug. Dine opgaver vil blive tilpasset, så du kommer til at arbejde med det, som passer bedst til dine kompetencer. Opgaverne omfatter bl.a.: Juridisk rådgivning- og analysearbejde i forbindelse med politiske initiativer for vedvarende energi, landbrug og klima Juridiske analyser til brug for udbud af grønlandske vandkraftpotentialer og tiltrædelse af Parisaftalen, samt udvikling af landbrugsområdet Tværgående koordinerende funktioner overfor andre afdelinger og myndigheder, herunder Nukissiorfiit og NunaGreen Politisk betjening, herunder formidlingsopgaver som fx udarbejdelse af pressemeddelelser, taler og bidrag til kampagner m.v. Energi På energiområdet vil du sammen med dine kollegaer være et bindeled til Nukissiorfiit, Grønlands energiforsyning, der står for den daglige planlægning og drift af energiforsyningen samt til NunaGreen, der er anlægsorganisation for to store vandkraftprojekter ved Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat. Du vil også skulle indgå med dine juridiske kompetencer til det team, der arbejder med at gennemføre et udbud af Grønlands største vandkraftpotentialer. Klima Klima er gennem de seneste år rykket højt op på den politiske dagsorden, og afdelingen arbejder nu med at udmønte Inatsisartuts enstemmige vedtagelse af beslutningsforslag om at Grønland skal tiltræde Parisaftalen. National klimapolitik er et overtaget område, og Grønland indgår i de internationale klimaforhandlinger under Klimakonventionen som en del af Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland, Færøerne). Der vil være en del juridiske opgaver relateret til området, både inden for det nationale, hvor der blandt andet skal udarbejdes en national klimastrategi og inden for det internationale klimaområde, hvor tiltrædelse til Parisaftalen skal gennemføres. Landbrug Der er stærke politiske ønsker til at styrke landbrugsområdet og Grønlands selvforsyning generelt. Afdelingen arbejder med forskellige initiativer, der udvikler landbruget, øger selvforsyningen og skaber et mere bæredygtigt landbrug på både økonomi og produktion. For nuværende behandler Inatsisartut et forslag til en ny lov om erhvervsfremme, der understøtter de politiske målsætninger. Om dig og dine kvalifikationer Vi søger en juridisk medarbejder, der har lyst til at arbejde tæt på det politiske med vedvarende energi og klimapolitik samt udvikling af landbruget. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk organisation og eller fra det private erhvervsliv og hvis du har indsigt i vedvarende energi. Samtidig skal du have en vis forståelse for forvaltningsret og eller have lyst til at sætte dig ind i området. Du skal have et stort gå-på-mod og trives med at løse opgaver, hvor vi ikke kender resultatet på forhånd. Den faglige tyngde er vigtig, fordi du skal kunne sætte dig ind i nye opgaver og være med til at finde løsninger, selvom vi ikke har prøvet det før. Og du skal også kunne trives i en hverdag, hvor der altid er en opgave mere, der skal løses, som stiller krav til at du kan planlægge og strukturere dine opgaver. Vi forventer, at du: Har en videregående juridisk uddannelse på kandidatniveau (cand.jur eller lignende) Har erfaring fra en politisk styret organisation og eller indsigt heri, herunder forståelse for politiske beslutningsprocesser Har interesse for og gerne erfaring med områderne landbrug, energi og klima, eller har lyst til at sætte dig ind i områderne Er dygtig til at kommunikere komplekse problemstillinger klart og tydeligt både i skrift og tale Kan arbejde selvstændigt, løsningsorienteret og have overblik over større projekter Trives med vekslende opgaver, og formår at skifte fokus, hvis det behøves Er fleksibel, omhyggelig og har en analyserende tilgang til løsning af problemstillinger Har gode formidlingsevner på flere sprog, grønlandsk, dansk og engelsk Har forståelse for den grønlandske kultur, omverden og kan indgå i tillidsfulde og diplomatiske samarbejdsrelationer med mange forskellige eksterne aktører, der kan have modsatrettede interesser Om Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø I departementet er vi ca. 45 medarbejdere, hvoraf Afdelingen for Landbrug, Energi og Klima består af ca. 10 medarbejdere inkl. studenter. Derudover er den offentlige forsyningsvirksomhed Nukissiorfiit, Elmyndigheden, Pinngortitaleriffik og Asiaq underliggende enheder til departementet. I departementet løfter vi vigtige opgaver for samfundet til gavn for Grønland. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og med plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne. Vi har mange spændende udviklingsopgaver, og det er vigtigt for os, at du føler, at du kan udvikle dig i jobbet. Ledelsen i departementet går op i at styrke og fastholde høj trivsel. Vores kendetegn for departementet er, at vi er i bevægelse, og vi er ambitiøse og tager ansvar. Vi står sammen som ét departement, hvor forskellighed er vores styrke. Du skal derfor kunne se dig selv til at trives i det miljø og bidrage til at understøtte dette. Vi tilbyder - Et stort ansvar og tilsvarende mulighed for at gøre en positiv forskel - En attraktiv arbejdsplads med uformel tone præget af respekt og tillid - Et alsidigt og spændende arbejdsområde med stort nationalt og globalt fokus Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til-og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer. Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen. Bolig Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen. Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Vil du vide mere? Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Ane Wraae Nielsen, tlf. 299 58 67 89, e-mail: awni@nanoq.gl. Ansøgningsfrist Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis skal sendes via nedenstående link senest den 28. juli 2024. Vi modtager ikke e-mail-ansøgninger. Om Naalakkersuisut Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http: www.naalakkersuisut.gl job1011ADK_DG_MAGDKDanmark2024-07-28T00:00:000000https://naalakkersuisut.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=c3a08a51-e6e9-4959-92ff-0eaeece1064c&languageKey=da-DKEuropaGrønlandKommuneqarfik SermersooqNuuk4789770Naalakkersuisut11Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og MiljøImaneq 1A - 8013900NuukDKDanmarkGRLGrønlandnew1675328603_logo_large.pnghttps://naalakkersuisut.gl/new1675328621_logo_small.png0366179222Ane Wraae Nielsen3900awni@nanoq.gl+299 58 67 89NuukDKDanmarkDKDanmark8FuldtidMagisterjobIkke kategoriseret0214Jordbrug, miljø og fødevarer165Jura366179222
Kommuneqarfik Sermersooq
Aqqusinersuaq 53900NuukDKDanmark
da-DK

GENOPSLAG Jurist til Vandkraftudbud

Naalakkersuisut

Nuuk

Indrykket
01-07-2024
Kontakt
Naalakkersuisut
Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Imaneq 1A - 801
3900 Nuuk
Kontakt
Ane Wraae Nielsen 
Tlf
+299 58 67 89
3900 Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet
01-07-2024
Udløber
28-07-2024
Kviknummer
LJA-85572678
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Jordbrug, miljø og fødevarer, Jura

Jurist til Vandkraftudbud, Offentlig energiforsyning, Landbrug og klima

Tiltrædelsesdato: 1. september 2024 eller efter nærmere aftale.

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø søger 1 juridisk Fuldmægtig / Specialkonsulent / Chefkonsulent til stilling i afdelingen for Landbrug, Energi og Klima.

Om stillingen
Du vil blive placeret centralt som juridisk blæksprutte i forhold til de juridiske myndigheds- og udviklingsopgaver, der skal løftes i afdelingen inden for energi, klima og landbrug.

Dine opgaver vil blive tilpasset, så du kommer til at arbejde med det, som passer bedst til dine kompetencer. Opgaverne omfatter bl.a.:

 • Juridisk rådgivning- og analysearbejde i forbindelse med politiske initiativer for vedvarende energi, landbrug og klima
 • Juridiske analyser til brug for udbud af grønlandske vandkraftpotentialer og tiltrædelse af Parisaftalen, samt udvikling af landbrugsområdet
 • Tværgående koordinerende funktioner overfor andre afdelinger og myndigheder, herunder Nukissiorfiit og NunaGreen
 • Politisk betjening, herunder formidlingsopgaver som fx udarbejdelse af pressemeddelelser, taler og bidrag til kampagner m.v.
Energi
På energiområdet vil du sammen med dine kollegaer være et bindeled til Nukissiorfiit, Grønlands energiforsyning, der står for den daglige planlægning og drift af energiforsyningen samt til NunaGreen, der er anlægsorganisation for to store vandkraftprojekter ved Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat. Du vil også skulle indgå med dine juridiske kompetencer til det team, der arbejder med at gennemføre et udbud af Grønlands største vandkraftpotentialer.

Klima
Klima er gennem de seneste år rykket højt op på den politiske dagsorden, og afdelingen arbejder nu med at udmønte Inatsisartuts enstemmige vedtagelse af beslutningsforslag om at Grønland skal tiltræde Parisaftalen. National klimapolitik er et overtaget område, og Grønland indgår i de internationale klimaforhandlinger under Klimakonventionen som en del af Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland, Færøerne). Der vil være en del juridiske opgaver relateret til området, både inden for det nationale, hvor der blandt andet skal udarbejdes en national klimastrategi og inden for det internationale klimaområde, hvor tiltrædelse til Parisaftalen skal gennemføres.

Landbrug
Der er stærke politiske ønsker til at styrke landbrugsområdet og Grønlands selvforsyning generelt. Afdelingen arbejder med forskellige initiativer, der udvikler landbruget, øger selvforsyningen og skaber et mere bæredygtigt landbrug på både økonomi og produktion. For nuværende behandler Inatsisartut et forslag til en ny lov om erhvervsfremme, der understøtter de politiske målsætninger.

Om dig og dine kvalifikationer
Vi søger en juridisk medarbejder, der har lyst til at arbejde tæt på det politiske med vedvarende energi og klimapolitik samt udvikling af landbruget. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk organisation og/eller fra det private erhvervsliv og hvis du har indsigt i vedvarende energi. Samtidig skal du have en vis forståelse for forvaltningsret og/eller have lyst til at sætte dig ind i området.

Du skal have et stort gå-på-mod og trives med at løse opgaver, hvor vi ikke kender resultatet på forhånd. Den faglige tyngde er vigtig, fordi du skal kunne sætte dig ind i nye opgaver og være med til at finde løsninger, selvom vi ikke har prøvet det før. Og du skal også kunne trives i en hverdag, hvor der altid er en opgave mere, der skal løses, som stiller krav til at du kan planlægge og strukturere dine opgaver.

Vi forventer, at du:
 • Har en videregående juridisk uddannelse på kandidatniveau (cand.jur eller lignende)
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation og/eller indsigt heri, herunder forståelse for politiske beslutningsprocesser
 • Har interesse for og gerne erfaring med områderne landbrug, energi og klima, eller har lyst til at sætte dig ind i områderne
 • Er dygtig til at kommunikere komplekse problemstillinger klart og tydeligt både i skrift og tale
 • Kan arbejde selvstændigt, løsningsorienteret og have overblik over større projekter
 • Trives med vekslende opgaver, og formår at skifte fokus, hvis det behøves
 • Er fleksibel, omhyggelig og har en analyserende tilgang til løsning af problemstillinger
 • Har gode formidlingsevner på flere sprog, grønlandsk, dansk og engelsk
 • Har forståelse for den grønlandske kultur, omverden og kan indgå i tillidsfulde og diplomatiske samarbejdsrelationer med mange forskellige eksterne aktører, der kan have modsatrettede interesser
Om Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
I departementet er vi ca. 45 medarbejdere, hvoraf Afdelingen for Landbrug, Energi og Klima består af ca. 10 medarbejdere inkl. studenter. Derudover er den offentlige forsyningsvirksomhed Nukissiorfiit, Elmyndigheden, Pinngortitaleriffik og Asiaq underliggende enheder til departementet.

I departementet løfter vi vigtige opgaver for samfundet til gavn for Grønland. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og med plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne.

Vi har mange spændende udviklingsopgaver, og det er vigtigt for os, at du føler, at du kan udvikle dig i jobbet.

Ledelsen i departementet går op i at styrke og fastholde høj trivsel. Vores kendetegn for departementet er, at vi er i bevægelse, og vi er ambitiøse og tager ansvar. Vi står sammen som ét departement, hvor forskellighed er vores styrke. Du skal derfor kunne se dig selv til at trives i det miljø og bidrage til at understøtte dette.

Vi tilbyder
- Et stort ansvar og tilsvarende mulighed for at gøre en positiv forskel
- En attraktiv arbejdsplads med uformel tone præget af respekt og tillid
- Et alsidigt og spændende arbejdsområde med stort nationalt og globalt fokus

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til-og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler / overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.

Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Ane Wraae Nielsen, tlf. +299 58 67 89, e-mail: awni@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis skal sendes via nedenstående link senest den 28. juli 2024. Vi modtager ikke e-mail-ansøgninger.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.


Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.


Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Lignende job

Grønlands Selvstyre - Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Del dette job

Virksomhedsinformation
Naalakkersuisut
Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Imaneq 1A - 801
3900 Nuuk
Kontaktperson
Ane Wraae Nielsen 
Tlf
+299 58 67 89
Adresse
3900 Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet
01-07-2024
Udløber
28-07-2024
Kviknummer
LJA-85572678
Jobtype
Fuldtid
Fag
Jordbrug, miljø og fødevarer, Jura
Beliggenhed
Gem annonce