LJA-854506242024-04-24T10:08:04.757Institutleder til Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet søger en visionær og driftssikker leder til Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab (IDMU), der med engagement og begejstring kan lede instituttets udvikling i de kommende år.

IDMU er et spændende og forholdsvis nyetableret institut forankret i Odense, Kolding og Sønderborg. Instituttet er kendetegnet ved en stærk optagethed af og interaktion med verden omkring os såvel lokalt og regionalt som nationalt og internationalt.

Vores medarbejdere bedriver forskning inden for en lang række humanistiske områder, herunder informationsvidenskab, biblioteksvidenskab, design, erhvervssprog, filosofi, medievidenskab, virksomhedskommunikation, turisme og oplevelsesøkonomi, uddannelsesvidenskab og webkommunikation.

Instituttet varetager undervisning inden for en bred vifte af uddannelser. Nogle af disse uddannelser udbydes i samarbejde med andre institutter og fakulteter på SDU samt med andre uddannelsesinstitutioner, både i Danmark og internationalt. Der er i de kommende år i alt otte bacheloruddannelser og syv kandidatuddannelser, hvilket samlet set omfatter ca. 1300 studerende.

Desuden er instituttet hjemsted for væsentlige efteruddannelsesaktiviteter, bl.a. to masteruddannelser og teoretisk pædagogikum for gymnasielærere

Instituttets organisering

Instituttet har - udover institutlederen - to viceinstitutledere til hvem dele af opgaveporteføljen er uddelegeret, herunder dele af personaleledelsen. Instituttets administration er forankret i et sekretariat med 22 medarbejdere under ledelse af en sekretariatsleder.

Administrationen er lokaliseret i både Odense og Kolding.

Instituttet har ca. 150 fastansatte og en række deltidsansatte medarbejdere.
Instituttet er karakteriseret ved stærke arbejdsfællesskaber inden for og på tværs af forsknings- og undervisningsområder.

Opgaven

Institutlederen har efter delegation fra  dekanen følgende primære opgaver:

 • medansvar for implementering af SDUs 2030-strategi
 • daglig ledelse af instituttet, herunder bl.a. planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne blandt instituttets medarbejdere. Den daglige ledelse foregår i tæt samspil med instituttets to viceinstitutledere og sekretariatsleder.
 • personaleledelse af instituttets medarbejdere
 • fastlæggelse af instituttets overordnede strategier for forskning samt ansvar for
 • forskeruddannelse og evaluering af forskningen
 • ansvar for instituttets undervisning og opgaver i tilknytning hertil (forskningsbasering, didaktik, pædagogik, evaluering m.m.)
 • ansvar for instituttets økonomi, herunder understøtte SDUs ambitiøse strategi for hjemtagning af eksterne midler.
 • ansvar for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for instituttets ansatte
 • sikre sammenhængskraft på det nyetablerede institut og stå i spidsen for at skabe en fælles og inkluderende kultur.
 • videreudvikle samarbejdet med samfundet uden for SDU, herunder med kommuner, regioner, organisationer, myndigheder, institutioner og virksomheder

Institutlederen skal i forhold til varetagelse af instituttets opgaver m.m. sikre inddragelse af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende. Institutlederen skal være inddragende, anerkendende, beslutningsdygtig og handlekraftig.

Institutlederen indgår i Det Humanistiske Fakultets ledelsesgruppe og får således medansvaret for at sikre et nært og konstruktivt samarbejde med dekanatet og fakultetets andet institut, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, samt med andre fakulteter og institutter på SDU.

Kvalifikationer

Ansøgeren skal være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af fakultetets forskningsområder, have undervisningserfaring samt kunne dokumentere ledelseserfaring inden for forskning og/eller undervisning. Ansøgeren må meget gerne have erfaring med personaleledelse og økonomi. Det er endvidere et krav, at institutlederen besidder solide dansk- og engelskkundskaber i både skrift og tale.

Ved vurdering af hvorvidt ansøger opfylder universitetslovens krav om at være en anerkendt forsker, lægges det til grund, at ansøgeren skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække. Ansøgeren skal desuden være bedømt kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat, en seniorforskerstilling på et universitet eller en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution.

Hvis en ansøger ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter dekanen et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige meritter og produktion kan leve op til de nævnte krav.

Udover de formelle krav forventer vi, at den nye institutleder:

 • er motiveret for den komplekse lederrolle
 • er empatisk og imødekommende
 • trives i krydsfeltet mellem forskning, uddannelse, ledelse, administration, formidling og udvikling
 • har stærke samarbejdsevner, både internt og eksternt
 • er en stærk kommunikator, både internt og eksternt.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Ansættelsen er omfattet af AC-overenskomsten med tilhørende protokollater, herunder protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne. Ansættelse sker på åremål med mulighed for forlængelse og eventuel tilbagegangsstilling. Der må forventes tilstedeværelse på alle instituttets campusser.

Ansættelsesprocedure

I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger nedsætter dekanen et udvalg, der har til formål at vurdere ansøgerens faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Dekanen ansætter den nye institutleder på grundlag af en redegørelse fra udvalget.

Oplysninger om fakultetet kan findes på hjemmesiden https://www.sdu.dk/humaniora, og yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at sende navn og telefonnummer til dekan Simon Møberg Torp på e-mail: torp@sdu.dk. Henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Ansøgere er desuden velkommen til at kontakte partner ved Genitor, Martin Isenbecker, tlf 2565 9231 for en fortrolig og uforpligtende drøftelse af stillingen og match i forhold til dine kompetencer. SDU orienteres ikke om sådanne henvendelser.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Alle vedhæftede filer skal være i Adobe PDF format.

Følgebrev og CV må max. fylde 5 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Ansøgningsfrist er den 21. maj 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. maj 2024 (1. samtalerunde) og 4. juni (2. samtalerunde).

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

101IDK_DG_MAGDKDanmark2024-05-21T00:00:000000https://fa-eosd-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/da/sites/CX_1001/job/1652/apply/email?lastSelectedFacet=CATEGORIES&selectedCategoriesFacet=300000002425898EuropaDanmarkJyllandSyd- og SønderjyllandKolding2604168Syddansk Universitet11Universitetsparken 16000KoldingDKDanmarkDKDanmark2604168_logo_large.jpg2604168_logo_small.jpg155.486891409.48267890344969413Simon Møberg Torp
Universitetsparken 1
6000torp@sdu.dkKoldingDKDanmarkDKDanmark
8FuldtidMagisterjobIkke kategoriseret074Forskning og undervisning6Ledelse344969413
Universitetsparken 1
6000awe@signatur.dkKoldingDKDanmark
da-DK
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Institutleder til Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Syddansk Universitet

Kolding, Syd- og Sønderjylland

Indrykket
24-04-2024
Kontakt
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Kontakt
Simon Møberg Torp 
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Danmark
Praktisk information
Oprettet
24-04-2024
Udløber
21-05-2024
Kviknummer
LJA-85450624
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning, Ledelse

Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet søger en visionær og driftssikker leder til Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab (IDMU), der med engagement og begejstring kan lede instituttets udvikling i de kommende år.

IDMU er et spændende og forholdsvis nyetableret institut forankret i Odense, Kolding og Sønderborg. Instituttet er kendetegnet ved en stærk optagethed af og interaktion med verden omkring os såvel lokalt og regionalt som nationalt og internationalt.

Vores medarbejdere bedriver forskning inden for en lang række humanistiske områder, herunder informationsvidenskab, biblioteksvidenskab, design, erhvervssprog, filosofi, medievidenskab, virksomhedskommunikation, turisme og oplevelsesøkonomi, uddannelsesvidenskab og webkommunikation.

Instituttet varetager undervisning inden for en bred vifte af uddannelser. Nogle af disse uddannelser udbydes i samarbejde med andre institutter og fakulteter på SDU samt med andre uddannelsesinstitutioner, både i Danmark og internationalt. Der er i de kommende år i alt otte bacheloruddannelser og syv kandidatuddannelser, hvilket samlet set omfatter ca. 1300 studerende.

Desuden er instituttet hjemsted for væsentlige efteruddannelsesaktiviteter, bl.a. to masteruddannelser og teoretisk pædagogikum for gymnasielærere

Instituttets organisering

Instituttet har - udover institutlederen - to viceinstitutledere til hvem dele af opgaveporteføljen er uddelegeret, herunder dele af personaleledelsen. Instituttets administration er forankret i et sekretariat med 22 medarbejdere under ledelse af en sekretariatsleder.

Administrationen er lokaliseret i både Odense og Kolding.

Instituttet har ca. 150 fastansatte og en række deltidsansatte medarbejdere.
Instituttet er karakteriseret ved stærke arbejdsfællesskaber inden for og på tværs af forsknings- og undervisningsområder.

Opgaven

Institutlederen har efter delegation fra  dekanen følgende primære opgaver:

 • medansvar for implementering af SDUs 2030-strategi
 • daglig ledelse af instituttet, herunder bl.a. planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne blandt instituttets medarbejdere. Den daglige ledelse foregår i tæt samspil med instituttets to viceinstitutledere og sekretariatsleder.
 • personaleledelse af instituttets medarbejdere
 • fastlæggelse af instituttets overordnede strategier for forskning samt ansvar for
 • forskeruddannelse og evaluering af forskningen
 • ansvar for instituttets undervisning og opgaver i tilknytning hertil (forskningsbasering, didaktik, pædagogik, evaluering m.m.)
 • ansvar for instituttets økonomi, herunder understøtte SDUs ambitiøse strategi for hjemtagning af eksterne midler.
 • ansvar for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for instituttets ansatte
 • sikre sammenhængskraft på det nyetablerede institut og stå i spidsen for at skabe en fælles og inkluderende kultur.
 • videreudvikle samarbejdet med samfundet uden for SDU, herunder med kommuner, regioner, organisationer, myndigheder, institutioner og virksomheder

Institutlederen skal i forhold til varetagelse af instituttets opgaver m.m. sikre inddragelse af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende. Institutlederen skal være inddragende, anerkendende, beslutningsdygtig og handlekraftig.

Institutlederen indgår i Det Humanistiske Fakultets ledelsesgruppe og får således medansvaret for at sikre et nært og konstruktivt samarbejde med dekanatet og fakultetets andet institut, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, samt med andre fakulteter og institutter på SDU.

Kvalifikationer

Ansøgeren skal være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af fakultetets forskningsområder, have undervisningserfaring samt kunne dokumentere ledelseserfaring inden for forskning og/eller undervisning. Ansøgeren må meget gerne have erfaring med personaleledelse og økonomi. Det er endvidere et krav, at institutlederen besidder solide dansk- og engelskkundskaber i både skrift og tale.

Ved vurdering af hvorvidt ansøger opfylder universitetslovens krav om at være en anerkendt forsker, lægges det til grund, at ansøgeren skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække. Ansøgeren skal desuden være bedømt kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat, en seniorforskerstilling på et universitet eller en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution.

Hvis en ansøger ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter dekanen et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige meritter og produktion kan leve op til de nævnte krav.

Udover de formelle krav forventer vi, at den nye institutleder:

 • er motiveret for den komplekse lederrolle
 • er empatisk og imødekommende
 • trives i krydsfeltet mellem forskning, uddannelse, ledelse, administration, formidling og udvikling
 • har stærke samarbejdsevner, både internt og eksternt
 • er en stærk kommunikator, både internt og eksternt.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Ansættelsen er omfattet af AC-overenskomsten med tilhørende protokollater, herunder protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne. Ansættelse sker på åremål med mulighed for forlængelse og eventuel tilbagegangsstilling. Der må forventes tilstedeværelse på alle instituttets campusser.

Ansættelsesprocedure

I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger nedsætter dekanen et udvalg, der har til formål at vurdere ansøgerens faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Dekanen ansætter den nye institutleder på grundlag af en redegørelse fra udvalget.

Oplysninger om fakultetet kan findes på hjemmesiden https://www.sdu.dk/humaniora, og yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at sende navn og telefonnummer til dekan Simon Møberg Torp på e-mail: torp@sdu.dk. Henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Ansøgere er desuden velkommen til at kontakte partner ved Genitor, Martin Isenbecker, tlf 2565 9231 for en fortrolig og uforpligtende drøftelse af stillingen og match i forhold til dine kompetencer. SDU orienteres ikke om sådanne henvendelser.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Alle vedhæftede filer skal være i Adobe PDF format.

Følgebrev og CV må max. fylde 5 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Ansøgningsfrist er den 21. maj 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. maj 2024 (1. samtalerunde) og 4. juni (2. samtalerunde).

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Kontaktperson
Simon Møberg Torp 
Adresse
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Danmark
Praktisk information
Oprettet
24-04-2024
Udløber
21-05-2024
Kviknummer
LJA-85450624
Jobtype
Fuldtid
Fag
Forskning og undervisning, Ledelse
Beliggenhed