Gem annonce
LJA-840509102022-09-21T11:54:49.040INSTITUTLEDER TIL INSTITUT FOR SOCIOLOGI OG SOCIALT ARBEJDE, AALBORG UNIVERSITET (GENOPSLAG)

Til Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet søger vi en samlende og visionær institutleder med stærke ledelsesmæssige kompetencer. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter.

STILLINGSBESKRIVELSE


HVAD TILBYDER VI?  
Som ny institutleder vil du overtage et stort og velfungerende institut, som markerer sig fagligt via samfundsaktuelle forskningstemaer og -projekter. Din opgave bliver at fortsætte og styrke instituttets position og de ansattes engagement. Du kommer til at varetage den faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse og er med til at sikre høj kvalitet i instituttets undervisning, forskning, talentudvikling og videnssamarbejde. Både i kraft af din lederstilling og at du er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for det samfundsvidenskabelige fagområde, kommer du til at repræsentere instituttet udadtil og bidrage til, at der nationalt og internationalt tiltrækkes højt kvalificerede forskere, studerende og samarbejdspartnere til instituttet.

Som institutleder vil du få rig mulighed for forsknings- og uddannelsesmæssig udvikling inden for f.eks. øget samarbejde på tværs af fagområder, øget digitalisering og øget internationalisering. Du vil også få en vigtig og udfordrende rolle i at lede og involvere alle medarbejdere i processen med at få skabt en ny vision, og fastlagt en klar strategi, retning og profil for instituttet.

Du kommer til at indgå i fakultetsledelsen på det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet sammen med dekanen, prodekanerne og fakultetets øvrige institutledere. Fakultetsledelsen har det overordnede ansvar for at lede fakultetet, herunder at udvikle en ny strategi for fakultetet og bidrage til implementeringen af universitetets overordnede strategi.

HVEM ER VI?
På Institut for Sociologi og Socialt Arbejde samarbejder vi forsknings-, undervisnings- og vidensmæssigt med det omgivende samfund på højeste akademiske niveau. Vi har to bachelor- og fem kandidatuddannelser samt en masteruddannelse. Problembaseret læring (PBL) er kernen i alle vores uddannelsesaktiviteter, hvor teori og praksis kombineres, og hvor de studerende tilskyndes at bruge autentiske problemstillinger i deres studier. Vores videnskabelige medarbejdere arbejder inden for fagfelterne Sociologi, Socialt Arbejde og Kriminologi, og de 10 forskningsgrupper har givet instituttet en unik position nationalt og internationalt. Ligeledes har vi en række profilerede forskere, som er dybt engagerede i formidling af videnskabelig viden, ligesom de bidrager aktivt til samfundsdebatten.

Instituttets ledelse består p.t. af institutlederen, en viceinstitutleder med ansvar for uddannelse og en sekretariatschef med ansvar for instituttets administration. Et ledelsesmæssige set up, som du vil få mulighed for at sætte dit eget præg på. Institutadministrationen, der varetages af 47 medarbejdere, betjener ligeledes Institut for Politik og Samfund. Det samlede indtægtsbudget for instituttet for 2022 er på godt 100 mio. kr., hvortil der kommer indtægter fra eksternt finansierede projekter. Vi har afdelinger på Aalborg Universitets hoved-campus i Aalborg og på campus i København. Der er godt 1500 indskrevne studerende og ca. 85 fastansatte medarbejdere, og derudover undervisningsassistenter, eksterne lektorer, studenterundervisere og -medhjælpere på instituttet.

HVAD FORVENTER VI AF VORES NYE INSTITUTLEDER?
Strukturelle ændringer i Instituttets organisering og aktiviteter forestår i forlængelse af regeringsbeslutninger om den overordnede universitetsstruktur i Danmark. Dels skal der i løbet af det kommende år etableres en ny afdeling med 50 socialrådgiverstuderende i Hjørring, og dels skal instituttets kandidatuddannelse i socialt arbejde i København lukke inden for en 5-årig periode. Vi er langt i planlægningen af dette, men der venter fortsat en stor opgave, da du som ny institutleder skal:

 • Sikre et fortsat godt arbejdsmiljø gennem nærværende ledelse, herunder f.eks. arbejde med at finde en god balance mellem forsknings- og undervisningsforpligtelser.
 • Sikre en yderligere professionalisering af instituttets funktioner gennem organisering af en klar ledelsesstruktur, hensigtsmæssige arbejdsgange og interne og eksterne samarbejdsrutiner
 • Sikre synergi og sammenhæng på et stort institut med forskellige fagmiljøer og bopælsadresser
 • Sætte en tydelig retning med henblik på at styrke forskning, undervisning, talentudvikling og internationalisering.
 • Styrke rekrutteringen af dygtige forskerprofiler, og initiere en talentudvikling for at skabe interne karriereveje.
 • Styrke arbejdet med øget ekstern finansiering af forskning på instituttet.

En vigtig forudsætning for at kunne lykkes med opgaven er, at du har høje faglige standarder og sans for netværksopbygning. At du har erfaring med personale-, ressource- og strategisk ledelse fra universitetssektoren og motiveres af at arbejde i en kompleks organisation, hvor udvikling og drift af institut, fakultet og universitet til tider kan skabe et krydspres for dig som leder. Og at du i samarbejde med instituttets medarbejdere og fakultetets øvrige ledelse kan forestå en implementering med størst mulig hensyntagen til såvel personaletrivsel som kvalitet i uddannelse og forskning.

YDERLIGERE INFORMATION
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at henvende dig til dekan Rasmus Antoft (telefonnr. 30 31 8104 / dekan-ssh@aau.dk), eller til direktør Jan Thomsen fra Ramsdal Executive (telefonnr. 40 40 77 19 / jth@ramsdalgruppen.dk) som bistår AAU i rekrutteringsprocessen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation senest den 9. oktober 2022. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

1. interviewrunde gennemføres den 24. oktober og 2. interviewrunde den 9. november 2022.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

 

Ansættelse som institutleder sker på åremål i en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år uden opslag.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til Overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt Cirkulære om åremålsansættelse.

Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Ved åremålsperiodens udløb tilbydes en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen. 

 

STILLINGSNUMMER

2022-224-04789

ANSØGNINGSFRIST

Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022

Til Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet søger vi en samlende og visionær institutleder med stærke ledelsesmæssige kompetencer. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter. STILLINGSBESKRIVELSE HVAD TILBYDER VI? Som ny institutleder vil du overtage et stort og velfungerende institut, som markerer sig fagligt via samfundsaktuelle forskningstemaer og -projekter. Din opgave bliver at fortsætte og styrke instituttets position og de ansattes engagement. Du kommer til at varetage den faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse og er med til at sikre høj kvalitet i instituttets undervisning, forskning, talentudvikling og videnssamarbejde. Både i kraft af din lederstilling og at du er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for det samfundsvidenskabelige fagområde, kommer du til at repræsentere instituttet udadtil og bidrage til, at der nationalt og internationalt tiltrækkes højt kvalificerede forskere, studerende og samarbejdspartnere til instituttet. Som institutleder vil du få rig mulighed for forsknings- og uddannelsesmæssig udvikling inden for f.eks. øget samarbejde på tværs af fagområder, øget digitalisering og øget internationalisering. Du vil også få en vigtig og udfordrende rolle i at lede og involvere alle medarbejdere i processen med at få skabt en ny vision, og fastlagt en klar strategi, retning og profil for instituttet. Du kommer til at indgå i fakultetsledelsen på det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet sammen med dekanen, prodekanerne og fakultetets øvrige institutledere. Fakultetsledelsen har det overordnede ansvar for at lede fakultetet, herunder at udvikle en ny strategi for fakultetet og bidrage til implementeringen af universitetets overordnede strategi. HVEM ER VI? På Institut for Sociologi og Socialt Arbejde samarbejder vi forsknings-, undervisnings- og vidensmæssigt med det omgivende samfund på højeste akademiske niveau. Vi har to bachelor- og fem kandidatuddannelser samt en masteruddannelse. Problembaseret læring (PBL) er kernen i alle vores uddannelsesaktiviteter, hvor teori og praksis kombineres, og hvor de studerende tilskyndes at bruge autentiske problemstillinger i deres studier. Vores videnskabelige medarbejdere arbejder inden for fagfelterne Sociologi, Socialt Arbejde og Kriminologi, og de 10 forskningsgrupper har givet instituttet en unik position nationalt og internationalt. Ligeledes har vi en række profilerede forskere, som er dybt engagerede i formidling af videnskabelig viden, ligesom de bidrager aktivt til samfundsdebatten. Instituttets ledelse består p.t. af institutlederen, en viceinstitutleder med ansvar for uddannelse og en sekretariatschef med ansvar for instituttets administration. Et ledelsesmæssige set up, som du vil få mulighed for at sætte dit eget præg på. Institutadministrationen, der varetages af 47 medarbejdere, betjener ligeledes Institut for Politik og Samfund. Det samlede indtægtsbudget for instituttet for 2022 er på godt 100 mio. kr., hvortil der kommer indtægter fra eksternt finansierede projekter. Vi har afdelinger på Aalborg Universitets hoved-campus i Aalborg og på campus i København. Der er godt 1500 indskrevne studerende og ca. 85 fastansatte medarbejdere, og derudover undervisningsassistenter, eksterne lektorer, studenterundervisere og -medhjælpere på instituttet. HVAD FORVENTER VI AF VORES NYE INSTITUTLEDER? Strukturelle ændringer i Instituttets organisering og aktiviteter forestår i forlængelse af regeringsbeslutninger om den overordnede universitetsstruktur i Danmark. Dels skal der i løbet af det kommende år etableres en ny afdeling med 50 socialrådgiverstuderende i Hjørring, og dels skal instituttets kandidatuddannelse i socialt arbejde i København lukke inden for en 5-årig periode. Vi er langt i planlægningen af dette, men der venter fortsat en stor opgave, da du som ny institutleder skal: Sikre et fortsat godt arbejdsmiljø gennem nærværende ledelse, herunder f.eks. arbejde med at finde en god balance mellem forsknings- og undervisningsforpligtelser. Sikre en yderligere professionalisering af instituttets funktioner gennem organisering af en klar ledelsesstruktur, hensigtsmæssige arbejdsgange og interne og eksterne samarbejdsrutiner Sikre synergi og sammenhæng på et stort institut med forskellige fagmiljøer og bopælsadresser Sætte en tydelig retning med henblik på at styrke forskning, undervisning, talentudvikling og internationalisering. Styrke rekrutteringen af dygtige forskerprofiler, og initiere en talentudvikling for at skabe interne karriereveje. Styrke arbejdet med øget ekstern finansiering af forskning på instituttet. En vigtig forudsætning for at kunne lykkes med opgaven er, at du har høje faglige standarder og sans for netværksopbygning. At du har erfaring med personale-, ressource- og strategisk ledelse fra universitetssektoren og motiveres af at arbejde i en kompleks organisation, hvor udvikling og drift af institut, fakultet og universitet til tider kan skabe et krydspres for dig som leder. Og at du i samarbejde med instituttets medarbejdere og fakultetets øvrige ledelse kan forestå en implementering med størst mulig hensyntagen til såvel personaletrivsel som kvalitet i uddannelse og forskning. YDERLIGERE INFORMATION Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at henvende dig til dekan Rasmus Antoft (telefonnr. 30 31 8104 dekan-ssh@aau.dk), eller til direktør Jan Thomsen fra Ramsdal Executive (telefonnr. 40 40 77 19 jth@ramsdalgruppen.dk) som bistår AAU i rekrutteringsprocessen. Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation senest den 9. oktober 2022. Åbn linket søg stillingen online og udfyld ansøgningsformularen. 1. interviewrunde gennemføres den 24. oktober og 2. interviewrunde den 9. november 2022. AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR Ansættelse som institutleder sker på åremål i en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år uden opslag. Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til Overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt Cirkulære om åremålsansættelse. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Arbejdsstedet er i Aalborg. Ved åremålsperiodens udløb tilbydes en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen. STILLINGSNUMMER 2022-224-04789 ANSØGNINGSFRIST Sun Oct 09 00:00:00 CEST 20221011ADK_DG_MAGDKDanmark2022-10-09T00:00:000000https://api.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?VacatureID=1193157&PortalID=1965EuropaDanmarkJyllandNordjyllandAalborg1876228Aalborg Universitet, Det Humanistiske Fakultet11Kroghstræde 39220Aalborg Ø9940 9940DKDanmarkDKDanmark1876228_logo_large.jpgwww.aau.dk1876228_logo_small.jpg157.014027009.98186500326965480DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid4Kontrakt/ProjektMagisterjobIkke kategoriseret06Ledelse326965480DKDanmarkda-DK

INSTITUTLEDER TIL INSTITUT FOR SOCIOLOGI OG SOCIALT ARBEJDE, AALBORG UNIVERSITET (GENOPSLAG)

Aalborg Universitet, Det Humanistiske Fakultet

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
21-09-2022
Kontakt
Aalborg Universitet, Det Humanistiske Fakultet
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
Tlf
9940 9940
Praktisk information
Oprettet
21-09-2022
Udløber
09-10-2022
Kviknummer
LJA-84050910
Jobtype
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde
Ledelse

Til Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet søger vi en samlende og visionær institutleder med stærke ledelsesmæssige kompetencer. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter.

STILLINGSBESKRIVELSE


HVAD TILBYDER VI?  
Som ny institutleder vil du overtage et stort og velfungerende institut, som markerer sig fagligt via samfundsaktuelle forskningstemaer og -projekter. Din opgave bliver at fortsætte og styrke instituttets position og de ansattes engagement. Du kommer til at varetage den faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse og er med til at sikre høj kvalitet i instituttets undervisning, forskning, talentudvikling og videnssamarbejde. Både i kraft af din lederstilling og at du er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for det samfundsvidenskabelige fagområde, kommer du til at repræsentere instituttet udadtil og bidrage til, at der nationalt og internationalt tiltrækkes højt kvalificerede forskere, studerende og samarbejdspartnere til instituttet.

Som institutleder vil du få rig mulighed for forsknings- og uddannelsesmæssig udvikling inden for f.eks. øget samarbejde på tværs af fagområder, øget digitalisering og øget internationalisering. Du vil også få en vigtig og udfordrende rolle i at lede og involvere alle medarbejdere i processen med at få skabt en ny vision, og fastlagt en klar strategi, retning og profil for instituttet.

Du kommer til at indgå i fakultetsledelsen på det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet sammen med dekanen, prodekanerne og fakultetets øvrige institutledere. Fakultetsledelsen har det overordnede ansvar for at lede fakultetet, herunder at udvikle en ny strategi for fakultetet og bidrage til implementeringen af universitetets overordnede strategi.

HVEM ER VI?
På Institut for Sociologi og Socialt Arbejde samarbejder vi forsknings-, undervisnings- og vidensmæssigt med det omgivende samfund på højeste akademiske niveau. Vi har to bachelor- og fem kandidatuddannelser samt en masteruddannelse. Problembaseret læring (PBL) er kernen i alle vores uddannelsesaktiviteter, hvor teori og praksis kombineres, og hvor de studerende tilskyndes at bruge autentiske problemstillinger i deres studier. Vores videnskabelige medarbejdere arbejder inden for fagfelterne Sociologi, Socialt Arbejde og Kriminologi, og de 10 forskningsgrupper har givet instituttet en unik position nationalt og internationalt. Ligeledes har vi en række profilerede forskere, som er dybt engagerede i formidling af videnskabelig viden, ligesom de bidrager aktivt til samfundsdebatten.

Instituttets ledelse består p.t. af institutlederen, en viceinstitutleder med ansvar for uddannelse og en sekretariatschef med ansvar for instituttets administration. Et ledelsesmæssige set up, som du vil få mulighed for at sætte dit eget præg på. Institutadministrationen, der varetages af 47 medarbejdere, betjener ligeledes Institut for Politik og Samfund. Det samlede indtægtsbudget for instituttet for 2022 er på godt 100 mio. kr., hvortil der kommer indtægter fra eksternt finansierede projekter. Vi har afdelinger på Aalborg Universitets hoved-campus i Aalborg og på campus i København. Der er godt 1500 indskrevne studerende og ca. 85 fastansatte medarbejdere, og derudover undervisningsassistenter, eksterne lektorer, studenterundervisere og -medhjælpere på instituttet.

HVAD FORVENTER VI AF VORES NYE INSTITUTLEDER?
Strukturelle ændringer i Instituttets organisering og aktiviteter forestår i forlængelse af regeringsbeslutninger om den overordnede universitetsstruktur i Danmark. Dels skal der i løbet af det kommende år etableres en ny afdeling med 50 socialrådgiverstuderende i Hjørring, og dels skal instituttets kandidatuddannelse i socialt arbejde i København lukke inden for en 5-årig periode. Vi er langt i planlægningen af dette, men der venter fortsat en stor opgave, da du som ny institutleder skal:

 • Sikre et fortsat godt arbejdsmiljø gennem nærværende ledelse, herunder f.eks. arbejde med at finde en god balance mellem forsknings- og undervisningsforpligtelser.
 • Sikre en yderligere professionalisering af instituttets funktioner gennem organisering af en klar ledelsesstruktur, hensigtsmæssige arbejdsgange og interne og eksterne samarbejdsrutiner
 • Sikre synergi og sammenhæng på et stort institut med forskellige fagmiljøer og bopælsadresser
 • Sætte en tydelig retning med henblik på at styrke forskning, undervisning, talentudvikling og internationalisering.
 • Styrke rekrutteringen af dygtige forskerprofiler, og initiere en talentudvikling for at skabe interne karriereveje.
 • Styrke arbejdet med øget ekstern finansiering af forskning på instituttet.

En vigtig forudsætning for at kunne lykkes med opgaven er, at du har høje faglige standarder og sans for netværksopbygning. At du har erfaring med personale-, ressource- og strategisk ledelse fra universitetssektoren og motiveres af at arbejde i en kompleks organisation, hvor udvikling og drift af institut, fakultet og universitet til tider kan skabe et krydspres for dig som leder. Og at du i samarbejde med instituttets medarbejdere og fakultetets øvrige ledelse kan forestå en implementering med størst mulig hensyntagen til såvel personaletrivsel som kvalitet i uddannelse og forskning.

YDERLIGERE INFORMATION
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at henvende dig til dekan Rasmus Antoft (telefonnr. 30 31 8104 / dekan-ssh@aau.dk), eller til direktør Jan Thomsen fra Ramsdal Executive (telefonnr. 40 40 77 19 / jth@ramsdalgruppen.dk) som bistår AAU i rekrutteringsprocessen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation senest den 9. oktober 2022. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

1. interviewrunde gennemføres den 24. oktober og 2. interviewrunde den 9. november 2022.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

 

Ansættelse som institutleder sker på åremål i en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år uden opslag.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til Overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt Cirkulære om åremålsansættelse.

Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Ved åremålsperiodens udløb tilbydes en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen. 

 

STILLINGSNUMMER

2022-224-04789

ANSØGNINGSFRIST

Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation
Aalborg Universitet, Det Humanistiske Fakultet
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
Tlf
9940 9940
Praktisk information
Oprettet
21-09-2022
Udløber
09-10-2022
Kviknummer
LJA-84050910
Jobtype
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Fag
Ledelse
Beliggenhed
Gem annonce