Gem annonce
LJA-855794372024-07-05T08:13:54.270Leder af efter- og videreuddannelse på Københavns Universitet

Kan du gøre Københavns Universitet til en livslang læringspartner for flere?

Københavns Universitet (KU) ønsker at imødekomme samfundets stigende behov for kompetenceudvikling og være en livslang læringspartner for den enkelte. Det er en af de markante ambitioner i universitetets nye strategi Til gavn for flere, og realisering af ambitionen kræver en målrettet udvikling af efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Derfor søger KU en leder for det samlede efter- og videreuddannelsesområde på universitetet.

Som vores nye leder får du ansvaret for en strategisk prioriteret og samfundsmæssig vigtig opgave. Det er en spændende og udfordrende ledelsesopgave, som skal løses i en kompleks organisation gennem et inddragende samarbejde med universitetets fremragende forskere, dygtige studerende og ambitiøse administrative medarbejdere. Da stillingen som leder af efter- og videreuddannelse (EVU) er nyoprettet, bliver det et særligt fokus at håndtere den organisatoriske udfordring med at opbygge en ny enhed, der fleksibelt og dynamisk kan spille sammen med fagfolk på hele universitetet. Vi tilbyder til gengæld en hverdag blandt iderige kolleger i en organisation med højt til loftet og stærke faglige identiteter.

KUs strategi for EVU identificerer fem elementer de fem ier - som grundlag for indsatsen:

 • En betydelig investering
 • En velfungerende administrativ og kundeorienteret infrastruktur
 • Klare incitamenter for forskerne
 • Evnen til at tiltrække internationale deltagere og partnere
 • En professionel interaktion med virksomheder, fonde og andre eksterne partnere

Du kan læse mere om KUs strategi for EVU her

Hele universitetets brede fagvifte er i spil i udviklingen af nye EVU-tilbud til fagprofessionelle. Samtidig skal KU fortsat have et rigt tilbud af folkeoplysningsaktiviteter, som bidrager til almen dannelse og begejstring for videnskaben.

For vores kommende leder er opgaverne frem mod 2030:

 • Etablering og ledelse af en samlet professionel enhed for EVU
 • Videreudvikling af de eksisterende EVU-aktiviteter
 • Udvikling af to til tre ambitiøse, tematisk fokuserede EVU-tilbud (flagskibe), som går på tværs af KUs fagområder og er økonomisk bæredygtige
 • Udvikling af EVU-forløb i samarbejde med KUs internationale partnere
 • Udvikling af en sømløs fælles platform (infrastruktur) for markedsføring og administrativ understøttelse af KUs tilbud om EVU
 • Etablering af klare incitamenter for institutter, forskere og undervisere til at udvikle og varetage EVU-aktiviteter.

Varetagelsen af ledelsesopgaverne sker i tæt samarbejde med den øverste ledelse og en styregruppe bestående af prodekanerne for uddannelse, forskere og studerende. Den rette kandidat vil blive centralt placeret i relation til opbygningen af den organisation og de processer (governance), der skal sikre udvikling, udbud og understøttelse af EVU på KU. Det er forventningen, at lederen indledningsvist får personaleansvar for ca. 20 medarbejdere, som i dag håndterer mange forskellige opgaver.

Vi ser gerne, at vores kommende EVU-leder har følgende kompetencer:

 • Solid erfaring med ledelse på en forsknings- og uddannelsesinstitution eller i en virksomhed, gerne inden for efter- og videreuddannelsesområdet 
 • Flere års erfaring med virksomhedssamarbejde på uddannelses- eller forskningsområdet
 • Erfaring med at facilitere samskabelsesprocesser med forskere, undervisere og virksomheder
 • Erfaring med at finde potentialer i udviklingen af tilbud målrettet forskellige grupper af deltagere, i vores sammenhæng kan det fx være gymnasielærere eller læger
 • Blik for at identificere potentielle tilbud, der går på tværs af KUs mange fagområder
 • Evne til at se mulighederne i de politiske reformer på universitetsområdet, hvor det skærpede fokus på EVU skal omsættes i nye EVU-moduler og -formater
 • Det kan desuden være en fordel, hvis ansøgere har forskningsbaggrund og eller erfaring med forskningsadministration.

Vi ser desuden gerne, at vores kommende EVU-leder ledelsesmæssigt og personligt er:

 • udadvendt, opsøgende og god til at skabe og vedligeholde netværk og relationer
 • samarbejdsorienteret
 • energisk og med et stort drive
 • selvstændigt initiativtagende
 • struktureret og god til at sætte dig ind i forskningsprojekter
 • kvalitets- og servicebevidst
 • en leder, der kan drive igangværende processer i mål og ikke mindst
 • en motiverende og dygtig personaleleder, der skaber følgeskab. 

Referenceforhold

Stillingen har faglig reference til prorektor for uddannelse, professor, Kristian Cedervall Lauta, og administrativ reference til vicedirektør for Uddannelse & Studerende, Rie Snekkerup. Lederen vil blive ansat i Uddannelse & Studerende. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Rie Snekkerup, mobil: 21178275 og Trine Kern Schandorff, Genitor, mobil: 31410255.

Yderligere oplysninger
KU er i færd med at designe en ny fælles administrativ organisering på KU, som forventes at medføre ændringer inden for det næste års tid. Målet med den administrative reform er blandt andet at styrke det tværgående samarbejde, øge effektiviteten og sikre gode karriereveje for administrative medarbejdere på KU. Reformen vil indebære besparelser på administration. Du opfordres til at tage kontakt for at høre nærmere til sammenhængen mellem denne stilling og den administrative reform.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten eller efter anden relevant overenskomst.
Indplacering sker som chefkonsulent med personaleansvar (sektionschef). Tillæg forhandles.
Kommer du med en forskningsbaggrund, kan der være mulighed for forskningstid efter nærmere aftale, hvis relevant.   

Stillingen er tidsbegrænset til udløbet af indeværende strategiperiode den 31. december 2030.
Der er tale om en fuldtidsstilling - 37 timer om ugen i gennemsnit.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 2. september 2024.

Send din ansøgning via KUs Jobportal. Klik på Søg stillingen". 

Ansøgningen skal indeholde:

 • dit CV
 • en beskrivelse af hvorledes du vil arbejde med at realisere KUs strategi for efter- og videreuddannelsesområdet (max 3 sider). 

Vi forventer at holde første samtale den 9. september og anden samtale den 24. september 2024.

Der vil forekomme en test ved Genitor af de ansøgere, som indkaldes til anden samtalen. 

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund.

 

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.
Kan du gøre Københavns Universitet til en livslang læringspartner for flere? Københavns Universitet (KU) ønsker at imødekomme samfundets stigende behov for kompetenceudvikling og være en livslang læringspartner for den enkelte. Det er en af de markante ambitioner i universitetets nye strategi Til gavn for flere, og realisering af ambitionen kræver en målrettet udvikling af efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Derfor søger KU en leder for det samlede efter- og videreuddannelsesområde på universitetet. Som vores nye leder får du ansvaret for en strategisk prioriteret og samfundsmæssig vigtig opgave. Det er en spændende og udfordrende ledelsesopgave, som skal løses i en kompleks organisation gennem et inddragende samarbejde med universitetets fremragende forskere, dygtige studerende og ambitiøse administrative medarbejdere. Da stillingen som leder af efter- og videreuddannelse (EVU) er nyoprettet, bliver det et særligt fokus at håndtere den organisatoriske udfordring med at opbygge en ny enhed, der fleksibelt og dynamisk kan spille sammen med fagfolk på hele universitetet. Vi tilbyder til gengæld en hverdag blandt iderige kolleger i en organisation med højt til loftet og stærke faglige identiteter. KUs strategi for EVU identificerer fem elementer de fem ier - som grundlag for indsatsen: En betydelig investering En velfungerende administrativ og kundeorienteret infrastruktur Klare incitamenter for forskerne Evnen til at tiltrække internationale deltagere og partnere En professionel interaktion med virksomheder, fonde og andre eksterne partnere Du kan læse mere om KUs strategi for EVU her Hele universitetets brede fagvifte er i spil i udviklingen af nye EVU-tilbud til fagprofessionelle. Samtidig skal KU fortsat have et rigt tilbud af folkeoplysningsaktiviteter, som bidrager til almen dannelse og begejstring for videnskaben. For vores kommende leder er opgaverne frem mod 2030: Etablering og ledelse af en samlet professionel enhed for EVU Videreudvikling af de eksisterende EVU-aktiviteter Udvikling af to til tre ambitiøse, tematisk fokuserede EVU-tilbud (flagskibe), som går på tværs af KUs fagområder og er økonomisk bæredygtige Udvikling af EVU-forløb i samarbejde med KUs internationale partnere Udvikling af en sømløs fælles platform (infrastruktur) for markedsføring og administrativ understøttelse af KUs tilbud om EVU Etablering af klare incitamenter for institutter, forskere og undervisere til at udvikle og varetage EVU-aktiviteter. Varetagelsen af ledelsesopgaverne sker i tæt samarbejde med den øverste ledelse og en styregruppe bestående af prodekanerne for uddannelse, forskere og studerende. Den rette kandidat vil blive centralt placeret i relation til opbygningen af den organisation og de processer (governance), der skal sikre udvikling, udbud og understøttelse af EVU på KU. Det er forventningen, at lederen indledningsvist får personaleansvar for ca. 20 medarbejdere, som i dag håndterer mange forskellige opgaver. Vi ser gerne, at vores kommende EVU-leder har følgende kompetencer: Solid erfaring med ledelse på en forsknings- og uddannelsesinstitution eller i en virksomhed, gerne inden for efter- og videreuddannelsesområdet Flere års erfaring med virksomhedssamarbejde på uddannelses- eller forskningsområdet Erfaring med at facilitere samskabelsesprocesser med forskere, undervisere og virksomheder Erfaring med at finde potentialer i udviklingen af tilbud målrettet forskellige grupper af deltagere, i vores sammenhæng kan det fx være gymnasielærere eller læger Blik for at identificere potentielle tilbud, der går på tværs af KUs mange fagområder Evne til at se mulighederne i de politiske reformer på universitetsområdet, hvor det skærpede fokus på EVU skal omsættes i nye EVU-moduler og -formater Det kan desuden være en fordel, hvis ansøgere har forskningsbaggrund og eller erfaring med forskningsadministration. Vi ser desuden gerne, at vores kommende EVU-leder ledelsesmæssigt og personligt er: udadvendt, opsøgende og god til at skabe og vedligeholde netværk og relationer samarbejdsorienteret energisk og med et stort drive selvstændigt initiativtagende struktureret og god til at sætte dig ind i forskningsprojekter kvalitets- og servicebevidst en leder, der kan drive igangværende processer i mål og ikke mindst en motiverende og dygtig personaleleder, der skaber følgeskab. Referenceforhold Stillingen har faglig reference til prorektor for uddannelse, professor, Kristian Cedervall Lauta, og administrativ reference til vicedirektør for Uddannelse & Studerende, Rie Snekkerup. Lederen vil blive ansat i Uddannelse & Studerende. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Rie Snekkerup, mobil: 21178275 og Trine Kern Schandorff, Genitor, mobil: 31410255. Yderligere oplysninger KU er i færd med at designe en ny fælles administrativ organisering på KU, som forventes at medføre ændringer inden for det næste års tid. Målet med den administrative reform er blandt andet at styrke det tværgående samarbejde, øge effektiviteten og sikre gode karriereveje for administrative medarbejdere på KU. Reformen vil indebære besparelser på administration. Du opfordres til at tage kontakt for at høre nærmere til sammenhængen mellem denne stilling og den administrative reform. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten eller efter anden relevant overenskomst. Indplacering sker som chefkonsulent med personaleansvar (sektionschef). Tillæg forhandles. Kommer du med en forskningsbaggrund, kan der være mulighed for forskningstid efter nærmere aftale, hvis relevant. Stillingen er tidsbegrænset til udløbet af indeværende strategiperiode den 31. december 2030. Der er tale om en fuldtidsstilling - 37 timer om ugen i gennemsnit. Ansøgning Ansøgningsfristen er 2. september 2024. Send din ansøgning via KUs Jobportal. Klik på Søg stillingen . Ansøgningen skal indeholde: dit CV en beskrivelse af hvorledes du vil arbejde med at realisere KUs strategi for efter- og videreuddannelsesområdet (max 3 sider). Vi forventer at holde første samtale den 9. september og anden samtale den 24. september 2024. Der vil forekomme en test ved Genitor af de ansøgere, som indkaldes til anden samtalen. Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.1010ADK_DG_MAGDKDanmark-12024-09-02T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=1307&departmentId=19024&ProjectId=162172&MediaId=5EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3818997Københavns Universitet10Nørregade 101165KøbenhavnDKDanmarkDKDanmark3818997_logo_large.jpgwww.ku.dk3818997_logo_small.jpg0364952134
Nørregade 10
1165København KDKDanmarkDKDanmark
8FuldtidMagisterjobIkke kategoriseret005-07-202404-08-20246Ledelse364952134
Nørregade 10
1165København KDKDanmark
da-DK

Leder af efter- og videreuddannelse på Københavns Universitet

Københavns Universitet

København, Storkøbenhavn

Indrykket
05-07-2024
Kontakt
Nørregade 10
1165 København K
Danmark
Praktisk information
Oprettet
05-07-2024
Udløber
02-09-2024
Kviknummer
LJA-85579437
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ledelse

Kan du gøre Københavns Universitet til en livslang læringspartner for flere?

Københavns Universitet (KU) ønsker at imødekomme samfundets stigende behov for kompetenceudvikling og være en livslang læringspartner for den enkelte. Det er en af de markante ambitioner i universitetets nye strategi Til gavn for flere, og realisering af ambitionen kræver en målrettet udvikling af efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Derfor søger KU en leder for det samlede efter- og videreuddannelsesområde på universitetet.

Som vores nye leder får du ansvaret for en strategisk prioriteret og samfundsmæssig vigtig opgave. Det er en spændende og udfordrende ledelsesopgave, som skal løses i en kompleks organisation gennem et inddragende samarbejde med universitetets fremragende forskere, dygtige studerende og ambitiøse administrative medarbejdere. Da stillingen som leder af efter- og videreuddannelse (EVU) er nyoprettet, bliver det et særligt fokus at håndtere den organisatoriske udfordring med at opbygge en ny enhed, der fleksibelt og dynamisk kan spille sammen med fagfolk på hele universitetet. Vi tilbyder til gengæld en hverdag blandt iderige kolleger i en organisation med højt til loftet og stærke faglige identiteter.

KUs strategi for EVU identificerer fem elementer de fem ier - som grundlag for indsatsen:

 • En betydelig investering
 • En velfungerende administrativ og kundeorienteret infrastruktur
 • Klare incitamenter for forskerne
 • Evnen til at tiltrække internationale deltagere og partnere
 • En professionel interaktion med virksomheder, fonde og andre eksterne partnere

Du kan læse mere om KUs strategi for EVU her

Hele universitetets brede fagvifte er i spil i udviklingen af nye EVU-tilbud til fagprofessionelle. Samtidig skal KU fortsat have et rigt tilbud af folkeoplysningsaktiviteter, som bidrager til almen dannelse og begejstring for videnskaben.

For vores kommende leder er opgaverne frem mod 2030:

 • Etablering og ledelse af en samlet professionel enhed for EVU
 • Videreudvikling af de eksisterende EVU-aktiviteter
 • Udvikling af to til tre ambitiøse, tematisk fokuserede EVU-tilbud (flagskibe), som går på tværs af KUs fagområder og er økonomisk bæredygtige
 • Udvikling af EVU-forløb i samarbejde med KUs internationale partnere
 • Udvikling af en sømløs fælles platform (infrastruktur) for markedsføring og administrativ understøttelse af KUs tilbud om EVU
 • Etablering af klare incitamenter for institutter, forskere og undervisere til at udvikle og varetage EVU-aktiviteter.

Varetagelsen af ledelsesopgaverne sker i tæt samarbejde med den øverste ledelse og en styregruppe bestående af prodekanerne for uddannelse, forskere og studerende. Den rette kandidat vil blive centralt placeret i relation til opbygningen af den organisation og de processer (governance), der skal sikre udvikling, udbud og understøttelse af EVU på KU. Det er forventningen, at lederen indledningsvist får personaleansvar for ca. 20 medarbejdere, som i dag håndterer mange forskellige opgaver.

Vi ser gerne, at vores kommende EVU-leder har følgende kompetencer:

 • Solid erfaring med ledelse på en forsknings- og uddannelsesinstitution eller i en virksomhed, gerne inden for efter- og videreuddannelsesområdet 
 • Flere års erfaring med virksomhedssamarbejde på uddannelses- eller forskningsområdet
 • Erfaring med at facilitere samskabelsesprocesser med forskere, undervisere og virksomheder
 • Erfaring med at finde potentialer i udviklingen af tilbud målrettet forskellige grupper af deltagere, i vores sammenhæng kan det fx være gymnasielærere eller læger
 • Blik for at identificere potentielle tilbud, der går på tværs af KUs mange fagområder
 • Evne til at se mulighederne i de politiske reformer på universitetsområdet, hvor det skærpede fokus på EVU skal omsættes i nye EVU-moduler og -formater
 • Det kan desuden være en fordel, hvis ansøgere har forskningsbaggrund og eller erfaring med forskningsadministration.

Vi ser desuden gerne, at vores kommende EVU-leder ledelsesmæssigt og personligt er:

 • udadvendt, opsøgende og god til at skabe og vedligeholde netværk og relationer
 • samarbejdsorienteret
 • energisk og med et stort drive
 • selvstændigt initiativtagende
 • struktureret og god til at sætte dig ind i forskningsprojekter
 • kvalitets- og servicebevidst
 • en leder, der kan drive igangværende processer i mål og ikke mindst
 • en motiverende og dygtig personaleleder, der skaber følgeskab. 

Referenceforhold

Stillingen har faglig reference til prorektor for uddannelse, professor, Kristian Cedervall Lauta, og administrativ reference til vicedirektør for Uddannelse & Studerende, Rie Snekkerup. Lederen vil blive ansat i Uddannelse & Studerende. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Rie Snekkerup, mobil: 21178275 og Trine Kern Schandorff, Genitor, mobil: 31410255.

Yderligere oplysninger
KU er i færd med at designe en ny fælles administrativ organisering på KU, som forventes at medføre ændringer inden for det næste års tid. Målet med den administrative reform er blandt andet at styrke det tværgående samarbejde, øge effektiviteten og sikre gode karriereveje for administrative medarbejdere på KU. Reformen vil indebære besparelser på administration. Du opfordres til at tage kontakt for at høre nærmere til sammenhængen mellem denne stilling og den administrative reform.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten eller efter anden relevant overenskomst.
Indplacering sker som chefkonsulent med personaleansvar (sektionschef). Tillæg forhandles.
Kommer du med en forskningsbaggrund, kan der være mulighed for forskningstid efter nærmere aftale, hvis relevant.   

Stillingen er tidsbegrænset til udløbet af indeværende strategiperiode den 31. december 2030.
Der er tale om en fuldtidsstilling - 37 timer om ugen i gennemsnit.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 2. september 2024.

Send din ansøgning via KUs Jobportal. Klik på Søg stillingen". 

Ansøgningen skal indeholde:

 • dit CV
 • en beskrivelse af hvorledes du vil arbejde med at realisere KUs strategi for efter- og videreuddannelsesområdet (max 3 sider). 

Vi forventer at holde første samtale den 9. september og anden samtale den 24. september 2024.

Der vil forekomme en test ved Genitor af de ansøgere, som indkaldes til anden samtalen. 

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund.

 

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu

Del dette job

Kontaktperson
Adresse
Nørregade 10
1165 København K
Danmark
Praktisk information
Oprettet
05-07-2024
Udløber
02-09-2024
Kviknummer
LJA-85579437
Jobtype
Fuldtid
Fag
Ledelse
Beliggenhed
Gem annonce