LJA-852658202024-01-19T00:00:00PhD-stipendium ved SDU Climate Cluster Elitecenteret CUHRE Centre for Understanding Human Relationships with the Environment, Humaniora

PhD-stipendium kan søges ved SDU Climate Cluster Elitecenteret CUHRE Centre for Understanding Human Relationships with the Environment, på Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, SDU, Odense, med start 1. september 2024: https://www.sdu.dk/da/forskning/cuhre

PhD-stipendiet skal bidrage til projektet Kultiveret vild natur og økodannelse i Danmark i CUHRE og mere specifikt til delprojektet herunder: Vildmarksfortællinger og -følelsesfællesskaber i Danmark: Interaktioner med kultiveret vild natur i Danmark. Som phd-studerende forventes du at udvikle dit eget forskningsprojekt inden for rammen af delprojektet. Du vil arbejde tæt sammen med projektleder Laura Feldt og delprojekt-teamet i Vildmarksfortællinger og følelsesfællesskaber. Du kan læse mere om dette på CUHREs hjemmeside: https://www.sdu.dk/da/forskning/cuhre). Som phd-studerende vil du udover din tilknytning til CUHRE være tilknyttet Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber og Religionsstudier.

I Kultiveret vild natur og økodannelse i Danmark og delprojektet herunder, Vildmarksfortællinger og -følelsesfællesskaber, undersøger vi interaktioner med kultiveret vild natur i Danmark, særligt hvilke praksisser og aktiviteter, der kan være økodannende. Ved interaktioner med kultiveret vild natur forstår vi relationer til, aktiviteter i, reaktioner på, og medierede fortællinger og følelsesfællesskaber omkring biodiversitetsbeskyttelse og -fremme i Danmark, som fx rewilding og naturnationalparker, indvandring af ulve og vildsvin, og andre aktiviteter, der indebærer interaktioner med kultiveret vild natur, dvs. ulvesafari, friluftsaktiviteter, skovbadning m.m. eller medierede fremstillinger heraf i medier og populærkultur, fx film, tv og litteratur og sociale medier. Økodannelse betegner menneskers kapacitet og vilje til at forandre samfundet i en bæredygtig retning så øvrige livsformer - dyr, planter og miljøet - kan trives. I projektet undersøger vi både medier og populærkultur, fritidsaktiviteter, aktiviteter i civilsamfundet, forbrugsaktiviteter og skoleaktiviteter og vi er særligt interesserede i de roller, som følelser og fortællinger spiller i samtidens forandringer i menneskers forhold til kultiveret vild natur i Danmark. For mere information om projektets tilgang, se CUHREs hjemmeside og kontakt gerne projektleder Laura Feldt på lfeldt@sdu.dk.

PhD-stipendiet løber over tre år og kandidaten forventes at have en kandidatgrad i en relevant humanistisk disciplin, fx religionsvidenskab, antropologi eller et andet relevant fag. En dokumenteret studie- eller forskningsmæssig interesse for eller specialisering i miljøhumaniora, adfærdsmæssige, historiske, religionshistoriske og andre kulturelle aspekter af bæredygtighed, grøn omstilling, grønne sociale bevægelser, klimaaktivisme eller relaterede emner vil være en fordel. Dokumenteret erfaring med eller uddannelsesmæssige forudsætninger inden for feltarbejde, interviews og netnografi er en forudsætning. PhD-arbejdet baseres på selvstændigt indsamlet materiale via feltarbejde, interviews, og/eller netnografi fx blandt udvalgte borgere, aktivister, interessenter, bestemte grupper, bevægelser, lokalsamfund og/eller på indsamlet materiale fra medier og populærkultur (o.a.) Som ansøger skal du indsende en projektbeskrivelse på max. 5 sider der beskriver dit foreslåede PhD-projekt. Et mere specifikt fokus og forskningsspørgsmål skal identificeres af dig som ansøger i projektbeskrivelsen, ligesom state of the art, de valgte teoretiske perspektiver, metoder, og udvalgte empiriske områder også skal identificeres som basis for projektet og præsenteres i projektbeskrivelsen. Det kan fx være i relation til udvalgte naturnationalparker, rewilding-initiativer, grønne sociale grupper, bevægelser eller aktivisme, herunder fx religiøse-spirituelle netværk, grupper eller bevægelser. Et fokus kan også være barrierer for økodannelse blandt modstandere af rewilding, biodiversitetsbeskyttelse, klimahandling m.m., herunder evt. radikaliserende tendenser. Eftersom arbejdet skal foretages i Danmark er det et krav at ansøgerne er flydende på dansk eller et nært beslægtet skandinavisk sprog.

For mere information og spørgsmål vedr. stillingen, kontakt professor Laura Feldt, Religionsstudier, lfeldt@sdu.dk, CUHREs leder, Michael Paulsen på mpaulsen@sdu.dk eller viceinstitutleder Kristine Kjærsgaard kristinek@sdu.dk

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansættelsen som ph.d.-stipendiat er tre-årig og ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af perioden. Stillingsindehaveren må ikke påtage sig andet lønnet arbejde under ansættelsen.

Ansættelsen finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation for akademikere i staten med tilhørende cirkulære til protokollat om stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter og bestemmelserne for ph.d.-stipendiater, som den er beskrevet heri.  Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til cirkulære af 20. december 2021 om overenskomst for Akademikere i staten bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiater.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Særligt ph.d.-ansøgningsskema, der findes her
  • CV
  • Projektbeskrivelse på max. 5 sider
  • Eksamensbeviser
  • Op til 2 af de mest relevante publikationer. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil

Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Kun materiale på dansk, norsk, svensk og engelsk vil blive bedømt. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.

De forventede kvalifikationer skal dokumenteres i de indsendte filer, ellers vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning. Kandidaten skal være i stand til at arbejde selvstændigt og have gode sociale evner samt kunne kommunikere effektivt og klart på både dansk og engelsk.

Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer. Ansøgning og CV må max. fylde 10 MB. Vi modtager ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler. Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede. Såfremt du har mere end en fil til hvert felt skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil. Dokumenter bør ikke indeholde CPR-nummer - i så fald skal CPR-nummer overstreges.

Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan Fakultetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke blive vurderet.

Bedømmelsesudvalget har mulighed for at shortliste ansøgere, hvorfor ikke-shortlistede ansøgere ikke vil modtage en bedømmelse. Her kan du læse mere om bedømmelse på Syddansk Universitet.

Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Hver ansøger vil modtage den del af bedømmelsen, der angår ansøgeren selv. Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online", og Fakultetet forventer, at ansøgere har læst "Sådan søger du en stilling på SDU", inden der søges.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du finder yderligere information om ph.d.-uddannelserne ved Humaniora her

Ansøgningsfrist den 2. april 2024 kl. 23.59.59 cet.

101IDK_DG_MAGDKDanmark2024-04-02T00:00:000000https://fa-eosd-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/da/sites/CX_1001/job/1333/apply/email?lastSelectedFacet=CATEGORIES&selectedCategoriesFacet=300000002425892EuropaDanmarkFyn & Sydfynske øerFynOdense2915930SDU1Campusvej 555230Odense M65 50 10 00DKDanmarkDKDanmark2915930_logo_large.jpgwww.sdu.dk2915930_logo_small.jpg155.3682255010.42663400349260281Laura Feldt
Campusvej 55
5230lfeldt@sdu.dkOdense MDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid60PhDMagisterjobIkke kategoriseret005-02-202425-02-202474Forskning og undervisning214Jordbrug, miljø og fødevarer212Skov og natur349260281DKDanmarkda-DK
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

PhD-stipendium ved SDU Climate Cluster Elitecenteret CUHRE Centre for Understanding Human Relationships with the Environment, Humaniora

SDU

Odense, Fyn

Indrykket
19-01-2024
Kontakt
SDU
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf
65 50 10 00
Kontakt
Laura Feldt 
Campusvej 55
5230 Odense M
Danmark
Praktisk information
Oprettet
19-01-2024
Udløber
02-04-2024
Kviknummer
LJA-85265820
Jobtype
Fuldtid
PhD
Arbejdsområde
Forskning og undervisning, Jordbrug, miljø og fødevarer, Skov og natur

PhD-stipendium kan søges ved SDU Climate Cluster Elitecenteret CUHRE Centre for Understanding Human Relationships with the Environment, på Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, SDU, Odense, med start 1. september 2024: https://www.sdu.dk/da/forskning/cuhre

PhD-stipendiet skal bidrage til projektet Kultiveret vild natur og økodannelse i Danmark i CUHRE og mere specifikt til delprojektet herunder: Vildmarksfortællinger og -følelsesfællesskaber i Danmark: Interaktioner med kultiveret vild natur i Danmark. Som phd-studerende forventes du at udvikle dit eget forskningsprojekt inden for rammen af delprojektet. Du vil arbejde tæt sammen med projektleder Laura Feldt og delprojekt-teamet i Vildmarksfortællinger og følelsesfællesskaber. Du kan læse mere om dette på CUHREs hjemmeside: https://www.sdu.dk/da/forskning/cuhre). Som phd-studerende vil du udover din tilknytning til CUHRE være tilknyttet Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber og Religionsstudier.

I Kultiveret vild natur og økodannelse i Danmark og delprojektet herunder, Vildmarksfortællinger og -følelsesfællesskaber, undersøger vi interaktioner med kultiveret vild natur i Danmark, særligt hvilke praksisser og aktiviteter, der kan være økodannende. Ved interaktioner med kultiveret vild natur forstår vi relationer til, aktiviteter i, reaktioner på, og medierede fortællinger og følelsesfællesskaber omkring biodiversitetsbeskyttelse og -fremme i Danmark, som fx rewilding og naturnationalparker, indvandring af ulve og vildsvin, og andre aktiviteter, der indebærer interaktioner med kultiveret vild natur, dvs. ulvesafari, friluftsaktiviteter, skovbadning m.m. eller medierede fremstillinger heraf i medier og populærkultur, fx film, tv og litteratur og sociale medier. Økodannelse betegner menneskers kapacitet og vilje til at forandre samfundet i en bæredygtig retning så øvrige livsformer - dyr, planter og miljøet - kan trives. I projektet undersøger vi både medier og populærkultur, fritidsaktiviteter, aktiviteter i civilsamfundet, forbrugsaktiviteter og skoleaktiviteter og vi er særligt interesserede i de roller, som følelser og fortællinger spiller i samtidens forandringer i menneskers forhold til kultiveret vild natur i Danmark. For mere information om projektets tilgang, se CUHREs hjemmeside og kontakt gerne projektleder Laura Feldt på lfeldt@sdu.dk.

PhD-stipendiet løber over tre år og kandidaten forventes at have en kandidatgrad i en relevant humanistisk disciplin, fx religionsvidenskab, antropologi eller et andet relevant fag. En dokumenteret studie- eller forskningsmæssig interesse for eller specialisering i miljøhumaniora, adfærdsmæssige, historiske, religionshistoriske og andre kulturelle aspekter af bæredygtighed, grøn omstilling, grønne sociale bevægelser, klimaaktivisme eller relaterede emner vil være en fordel. Dokumenteret erfaring med eller uddannelsesmæssige forudsætninger inden for feltarbejde, interviews og netnografi er en forudsætning. PhD-arbejdet baseres på selvstændigt indsamlet materiale via feltarbejde, interviews, og/eller netnografi fx blandt udvalgte borgere, aktivister, interessenter, bestemte grupper, bevægelser, lokalsamfund og/eller på indsamlet materiale fra medier og populærkultur (o.a.) Som ansøger skal du indsende en projektbeskrivelse på max. 5 sider der beskriver dit foreslåede PhD-projekt. Et mere specifikt fokus og forskningsspørgsmål skal identificeres af dig som ansøger i projektbeskrivelsen, ligesom state of the art, de valgte teoretiske perspektiver, metoder, og udvalgte empiriske områder også skal identificeres som basis for projektet og præsenteres i projektbeskrivelsen. Det kan fx være i relation til udvalgte naturnationalparker, rewilding-initiativer, grønne sociale grupper, bevægelser eller aktivisme, herunder fx religiøse-spirituelle netværk, grupper eller bevægelser. Et fokus kan også være barrierer for økodannelse blandt modstandere af rewilding, biodiversitetsbeskyttelse, klimahandling m.m., herunder evt. radikaliserende tendenser. Eftersom arbejdet skal foretages i Danmark er det et krav at ansøgerne er flydende på dansk eller et nært beslægtet skandinavisk sprog.

For mere information og spørgsmål vedr. stillingen, kontakt professor Laura Feldt, Religionsstudier, lfeldt@sdu.dk, CUHREs leder, Michael Paulsen på mpaulsen@sdu.dk eller viceinstitutleder Kristine Kjærsgaard kristinek@sdu.dk

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansættelsen som ph.d.-stipendiat er tre-årig og ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af perioden. Stillingsindehaveren må ikke påtage sig andet lønnet arbejde under ansættelsen.

Ansættelsen finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation for akademikere i staten med tilhørende cirkulære til protokollat om stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter og bestemmelserne for ph.d.-stipendiater, som den er beskrevet heri.  Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til cirkulære af 20. december 2021 om overenskomst for Akademikere i staten bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiater.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Særligt ph.d.-ansøgningsskema, der findes her
  • CV
  • Projektbeskrivelse på max. 5 sider
  • Eksamensbeviser
  • Op til 2 af de mest relevante publikationer. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil

Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Kun materiale på dansk, norsk, svensk og engelsk vil blive bedømt. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.

De forventede kvalifikationer skal dokumenteres i de indsendte filer, ellers vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning. Kandidaten skal være i stand til at arbejde selvstændigt og have gode sociale evner samt kunne kommunikere effektivt og klart på både dansk og engelsk.

Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer. Ansøgning og CV må max. fylde 10 MB. Vi modtager ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler. Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede. Såfremt du har mere end en fil til hvert felt skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil. Dokumenter bør ikke indeholde CPR-nummer - i så fald skal CPR-nummer overstreges.

Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan Fakultetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke blive vurderet.

Bedømmelsesudvalget har mulighed for at shortliste ansøgere, hvorfor ikke-shortlistede ansøgere ikke vil modtage en bedømmelse. Her kan du læse mere om bedømmelse på Syddansk Universitet.

Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Hver ansøger vil modtage den del af bedømmelsen, der angår ansøgeren selv. Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online", og Fakultetet forventer, at ansøgere har læst "Sådan søger du en stilling på SDU", inden der søges.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du finder yderligere information om ph.d.-uddannelserne ved Humaniora her

Ansøgningsfrist den 2. april 2024 kl. 23.59.59 cet.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation
SDU
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf
65 50 10 00
Kontaktperson
Laura Feldt 
Adresse
Campusvej 55
5230 Odense M
Danmark
Praktisk information
Oprettet
19-01-2024
Udløber
02-04-2024
Kviknummer
LJA-85265820
Jobtype
Fuldtid
PhD
Fag
Forskning og undervisning, Jordbrug, miljø og fødevarer, Skov og natur
Beliggenhed