LJA-836178672022-05-16T00:00:00Postdoc tilknyttet forskningsprojektet (Re)configuration of parenthood

Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, søger postdoc tilknyttet forskningsprojektet (Re)configuration of parenthood.til besættelse per 1. december 2022. Stillingen som postdoc er tidsbegrænset til 1 år eventuelt med mulighed for udvidelse af stillingen med undervisningsopgaver for den rette kandidat.

Projektet undersøger forældreskab i en tid, hvor betingelserne for at være forælder ændres. En transnational tendens til at ville styrke det såkaldte hjemmelæringsmiljø anses politisk som et centralt middel til at bekæmpe ulighed. Det betyder, at familien for første gang gøres til central aktør i forhold til at fremme børns tidlige læring. Dette har tidligere været en opgave for velfærdsstatslige institutioner. Der mangler viden om, hvilken betydning det har for forældreskab, når læringsopgaver eksplicit placeres hos forældre. En risiko er, at de nye tiltag reproducerer den ulighed, der søges udlignet, fordi forældre har forskellige betingelser for at organisere læringsaktiviteter. Gennem et mixed-method design bidrager projektet med begrebsudvikling, som udvikler forståelsen af, hvordan den nye læringsdagsorden får betydning for forskellige grupper af forældre.


Projektet skal besvare dette overordnede forskningsspørgsmål: Hvordan skaber institutionelle læringsdagsordener betingelser for forældreskab, og hvordan tages de op, forhandles og forandres af forældre?


Du vil som post doc blive en del af et team bestående af projektleder lektor Pernille Juhl, lektor Allan Westerling, to ph.d.-studerende (NN) og en studentermedhjælp. Derudover er der til projektet tilknyttet et internationalt board bestående af forskere fra Tyskland, England, Norge, Sverige og Danmark. Du vil desuden blive en del af forskningsmiljøet Hverdagslivets socialpsykologi, som er forankret på Institut for Mennesker og Teknologi.


Formålet med projektet er at skabe teoriudvikling, som integrerer politiske, institutionelle og subjektive aspekter, som tilsammen udgør betingelser i børns og forældres hverdagsliv. Projektet omfatter fire arbejdspakker, og post doc stillingen er tilknyttet den første arbejdspakke (WP1).

Post doc'en skal udføre et policystudie af, hvordan forældreansvar er blevet defineret og har forandret sig i de sidste årtier. Særligt er det skæringsflader samt arbejds- og ansvarsfordelinger mellem daginstitutioner og familie, som er i fokus. Studiet udføres som en dokumentanalyse af kommunale policydokumenter og nationale lovgivninger og dokumenter fra centrale aktører på feltet som fx KL eller relevante styrelser. Ansøgeren må dokumentere viden om daginstitutionsfeltet og/eller om familiepolitik. Ansøgningen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af, hvordan ansøgeren vil tilrettelægge og gennemføre policystudiet.

De øvrige arbejdspakker i projektet udgøres af henholdsvis to ph.d.-projekter (WP 2 og3), som er etnografiske studier af forbindelserne mellem familie og daginstitution belyst gennem henholdsvis forældres og børns perspektiver. Den fjerde arbejdspakke (WP4) undersøger familiers hverdagsliv med fokus på forældres subjektive orienteringer i form af, hvordan de forstår deres opgaver som forældre, og hvordan de tilrettelægger familiens hverdagsliv. Desuden undersøges med et survey, hvilke aktører forældre inddrager i hverdagslivet, og til hvilke aktiviteter.


Den fulde projektbeskrivelse findes her: https://forskning.ruc.dk/da/projects/reconfiguration-of-parenthood

Ansvar og opgaver

Den ansatte Postdoc vil arbejde tæt sammen med projektlederen og de øvrige deltagere i forskningsteamet. De specifikke opgaver omfatter:

 • Litteraturreview
 • Dokumentanalyse
 • Dataanalyse samt formidling og præsentation af analyseresultater
 • Deltagelse i nationale og internationale seminarer, workshops og konferencer

Post docen vil få mulighed for at videreudvikle egne forskningskompetencer (metodisk såvel som teoretisk), udbygge publiceringsprofil, samt indgå i og udvide eget faglige netværk via konferencedeltagelse, mm.

Kvalifikationer

Ansættelsen som Post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Ansøgeren forventes at have solide metodiske og teoretiske kompetencer og en samfundsvidenskabelig eller humanistisk baggrund i fx psykologi, pædagogik, etnologi, sociologi, statskundskab eller antropologi.
Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt forskningsmæssige kvalifikationer; herunder erfaring med kvalitative forskningsmetoder, indsigt i forskningsfeltet samt kompetencer udi forskningsformidling.

Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du deltager i instituttets daglige aktiviteter.

Bedømmelse

I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;

 • Videnskabelig produktion og forskningspotentiale,
 • Evne til at fremme og udnytte forskningsresultater
 • Bred akademisk erfaring, helst også omfattende international akademisk erfaring
 • Evne til at bidrage til udvikling af instituttets interne og eksterne samarbejder

Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt forskningsmæssige kvalifikationer; herunder erfaring med kvalitative forskningsmetoder, indsigt i forskningsfeltet samt kompetencer ud i forskningsformidling.

Mere information

For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt projektleder Pernille Juhl på peju@ruc.dk eller (+45) 27281540.

 

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en ansættelse på fuldtid, 37 timer pr. uge, med reference til dekan, Andreas de Neergaard.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter. 

Udvælgelse til faglig bedømmelse 

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og senere sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse. 

Ansøgning 

Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/
Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde:
1. Motiveret ansøgning 

2. CV 

3. Dokumentation for uddannelse 

4. Publikationsliste;

5. Op til 5 publikationer, som du ønsker taget i betragtning i bedømmelsen.6. Hvis en eller flere af de publikationer, du ønsker inddraget i din bedømmelse, er resultat af en fælles indsats, skal omfanget og arten af dit bidrag til hvert enkelt arbejde præciseres i en medforfattererklæring (find skabelon her)

6. Hvis stillingen omfatter undervisningsopgaver:Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her

Ansøgningsfristen er 01. juli 2022.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning. 
Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

101IDK_DG_MAGDKDanmark2022-07-01T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=1310&departmentId=18971&ProjectId=146674&MediaId=4618EuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRoskilde1876054Roskilde Universitet11Universitetsvej 14000RoskildeDKDanmarkDKDanmark1876054_logo_large.jpgwww.ruc.dk1876054_logo_small.jpg155.6529120012.14339300326965306DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid60PhDMagisterjobIkke kategoriseret023-05-202219-06-2022248Analyse74Forskning og undervisning326965306DKDanmarkda-DK
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Postdoc tilknyttet forskningsprojektet (Re)configuration of parenthood

Roskilde Universitet

Roskilde, Midtsjælland

Indrykket
16-05-2022
Kontakt
Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Praktisk information
Oprettet
16-05-2022
Udløber
01-07-2022
Kviknummer
LJA-83617867
Jobtype
Fuldtid
PhD
Arbejdsområde
Analyse, Forskning og undervisning

Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, søger postdoc tilknyttet forskningsprojektet (Re)configuration of parenthood.til besættelse per 1. december 2022. Stillingen som postdoc er tidsbegrænset til 1 år eventuelt med mulighed for udvidelse af stillingen med undervisningsopgaver for den rette kandidat.

Projektet undersøger forældreskab i en tid, hvor betingelserne for at være forælder ændres. En transnational tendens til at ville styrke det såkaldte hjemmelæringsmiljø anses politisk som et centralt middel til at bekæmpe ulighed. Det betyder, at familien for første gang gøres til central aktør i forhold til at fremme børns tidlige læring. Dette har tidligere været en opgave for velfærdsstatslige institutioner. Der mangler viden om, hvilken betydning det har for forældreskab, når læringsopgaver eksplicit placeres hos forældre. En risiko er, at de nye tiltag reproducerer den ulighed, der søges udlignet, fordi forældre har forskellige betingelser for at organisere læringsaktiviteter. Gennem et mixed-method design bidrager projektet med begrebsudvikling, som udvikler forståelsen af, hvordan den nye læringsdagsorden får betydning for forskellige grupper af forældre.


Projektet skal besvare dette overordnede forskningsspørgsmål: Hvordan skaber institutionelle læringsdagsordener betingelser for forældreskab, og hvordan tages de op, forhandles og forandres af forældre?


Du vil som post doc blive en del af et team bestående af projektleder lektor Pernille Juhl, lektor Allan Westerling, to ph.d.-studerende (NN) og en studentermedhjælp. Derudover er der til projektet tilknyttet et internationalt board bestående af forskere fra Tyskland, England, Norge, Sverige og Danmark. Du vil desuden blive en del af forskningsmiljøet Hverdagslivets socialpsykologi, som er forankret på Institut for Mennesker og Teknologi.


Formålet med projektet er at skabe teoriudvikling, som integrerer politiske, institutionelle og subjektive aspekter, som tilsammen udgør betingelser i børns og forældres hverdagsliv. Projektet omfatter fire arbejdspakker, og post doc stillingen er tilknyttet den første arbejdspakke (WP1).

Post doc'en skal udføre et policystudie af, hvordan forældreansvar er blevet defineret og har forandret sig i de sidste årtier. Særligt er det skæringsflader samt arbejds- og ansvarsfordelinger mellem daginstitutioner og familie, som er i fokus. Studiet udføres som en dokumentanalyse af kommunale policydokumenter og nationale lovgivninger og dokumenter fra centrale aktører på feltet som fx KL eller relevante styrelser. Ansøgeren må dokumentere viden om daginstitutionsfeltet og/eller om familiepolitik. Ansøgningen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af, hvordan ansøgeren vil tilrettelægge og gennemføre policystudiet.

De øvrige arbejdspakker i projektet udgøres af henholdsvis to ph.d.-projekter (WP 2 og3), som er etnografiske studier af forbindelserne mellem familie og daginstitution belyst gennem henholdsvis forældres og børns perspektiver. Den fjerde arbejdspakke (WP4) undersøger familiers hverdagsliv med fokus på forældres subjektive orienteringer i form af, hvordan de forstår deres opgaver som forældre, og hvordan de tilrettelægger familiens hverdagsliv. Desuden undersøges med et survey, hvilke aktører forældre inddrager i hverdagslivet, og til hvilke aktiviteter.


Den fulde projektbeskrivelse findes her: https://forskning.ruc.dk/da/projects/reconfiguration-of-parenthood

Ansvar og opgaver

Den ansatte Postdoc vil arbejde tæt sammen med projektlederen og de øvrige deltagere i forskningsteamet. De specifikke opgaver omfatter:

 • Litteraturreview
 • Dokumentanalyse
 • Dataanalyse samt formidling og præsentation af analyseresultater
 • Deltagelse i nationale og internationale seminarer, workshops og konferencer

Post docen vil få mulighed for at videreudvikle egne forskningskompetencer (metodisk såvel som teoretisk), udbygge publiceringsprofil, samt indgå i og udvide eget faglige netværk via konferencedeltagelse, mm.

Kvalifikationer

Ansættelsen som Post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Ansøgeren forventes at have solide metodiske og teoretiske kompetencer og en samfundsvidenskabelig eller humanistisk baggrund i fx psykologi, pædagogik, etnologi, sociologi, statskundskab eller antropologi.
Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt forskningsmæssige kvalifikationer; herunder erfaring med kvalitative forskningsmetoder, indsigt i forskningsfeltet samt kompetencer udi forskningsformidling.

Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du deltager i instituttets daglige aktiviteter.

Bedømmelse

I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;

 • Videnskabelig produktion og forskningspotentiale,
 • Evne til at fremme og udnytte forskningsresultater
 • Bred akademisk erfaring, helst også omfattende international akademisk erfaring
 • Evne til at bidrage til udvikling af instituttets interne og eksterne samarbejder

Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt forskningsmæssige kvalifikationer; herunder erfaring med kvalitative forskningsmetoder, indsigt i forskningsfeltet samt kompetencer ud i forskningsformidling.

Mere information

For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt projektleder Pernille Juhl på peju@ruc.dk eller (+45) 27281540.

 

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en ansættelse på fuldtid, 37 timer pr. uge, med reference til dekan, Andreas de Neergaard.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter. 

Udvælgelse til faglig bedømmelse 

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og senere sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse. 

Ansøgning 

Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/
Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde:
1. Motiveret ansøgning 

2. CV 

3. Dokumentation for uddannelse 

4. Publikationsliste;

5. Op til 5 publikationer, som du ønsker taget i betragtning i bedømmelsen.6. Hvis en eller flere af de publikationer, du ønsker inddraget i din bedømmelse, er resultat af en fælles indsats, skal omfanget og arten af dit bidrag til hvert enkelt arbejde præciseres i en medforfattererklæring (find skabelon her)

6. Hvis stillingen omfatter undervisningsopgaver:Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her

Ansøgningsfristen er 01. juli 2022.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning. 
Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation
Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Praktisk information
Oprettet
16-05-2022
Udløber
01-07-2022
Kviknummer
LJA-83617867
Jobtype
Fuldtid
PhD
Fag
Analyse, Forskning og undervisning
Beliggenhed