LJA-845945892023-03-07T08:35:40.517Prorektor for Roskilde Universitet/RUC

Vil du være med til at lede Roskilde Universitet og fortsætte udviklingen af stærke profilerede forskningsmiljøer og eksternt samarbejde både lokalt og internationalt?

Roskilde Universitet søger en prorektor for forskning med evne og vilje til lederskab med visioner, strategisk overblik og gennemslagskraft. Prorektor skal sammen med ledelse, medarbejdere og studerende virke for at realisere universitetets ambition om gennem uddannelse, forskning og eksternt samarbejde at skabe nye bæredygtige løsninger på fremtidens store udfordringer inden for fx miljø, ulighed, demokrati, sundhed, teknologi og kulturel sameksistens.

Roskilde Universitet tænker fremad - og former fremtiden

Roskilde Universitet bygger på uddannelsesmæssig og forskningsmæssig tværfaglighed, problemorienterede uddannelsesformer og forskning i samspil med omverdenen samt en frugtbar sammenhæng mellem uddannelse og forskning med et stærkt studenterengagement.

Roskilde Universitet er universitetet i virkeligheden. Virkeligheden står aldrig stille, og det gør Roskilde Universitet derfor heller ikke. De næste par år er opgaven at skærpe og videreudvikle universitetets profil og samfundsrelevans og samtidig styrke rammerne for banebrydende tværfaglig forskning og for samspil med regionale, nationale og globale partnere til gavn for en bæredygtig udvikling af samfundet.

Prorektors opgaver og ansvar

Prorektor varetager den overordnede ledelse af universitetets forskning. Prorektor refererer til rektor og er en del af den daglige ledelse, herunder som stedfortræder for rektor. Som prorektor indgår du sammen med rektor, universitetsdirektøren og de fire dekaner i den øverste ledelse af Roskilde Universitet.

Således er dine hovedopgaver som prorektor følgende:

 • Bidrage til at fastlægge overordnede, langsigtede mål for Roskilde Universitets udvikling inden for forskning, uddannelse og samarbejde samstemt med realistiske økonomiske rammer og videreudvikling af Roskilde Universitets organisations- og personalepolitik.
 • Have det daglige ansvar for den fortsatte udvikling af Roskilde Universitets forskningsprofil, der skal være excellent og udfordringsdrevet og bidrage til bæredygtig udvikling i et tæt samspil med det omgivende samfund, både lokalt, nationalt og internationalt.
 • Medvirke til at komme i mål med aktuelle strategiske forandringsprojekter, såsom at skabe sammenhængende tid til forskning, velfungerende forskningsorganisering og videreudvikling af universitetets eksterne udviklings- og forskningssamarbejder og en solid administrativ forskningsunderstøttelse.
 • Være stedfortræder for rektor i alle sager.

 

Den nærmere opgavedeling mellem rektor og prorektor aftales med rektor efter ansættelse.

Som prorektor skal du kunne understøtte og bidrage til realiseringen af Roskilde Universitets strategi RUC 2030: Interconnected.

Sammen med den øvrige ledelse skal du arbejde ud fra en række strategiske pejlemærker:

 • Roskilde Universitet skal i endnu højere grad levere banebrydende tværfaglig forskning på højeste internationale niveau og udvikle en tydelig tværfaglig profil, som baseres på samfundsvidenskab og humaniora kombineret med kernebidrag fra naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab.
 • Roskilde Universitets samfundsmæssige impact skal bygge på grundlæggende principper om forskningsfrihed, forskningsintegritet og open science.
 • Roskilde Universitet skal være et internationalt samlingssted for kritisk tværfaglig forskning og bidrage til samfundsudvikling og universiteternes rolle i samfundet samt understøtte samarbejdsrelationer i forhold til forskning, internationale alliancer og lokale og regionale partnerskaber.
 • Roskilde Universitet vil sikre reel ligestilling og mangfoldighed, og dermed styrke samvær og samarbejde blandt medarbejdere og studerende.

 

Prorektors baggrund og forudsætninger

Den rette person

 • Er en anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og har indsigt i forsknings- og uddannelsessektoren.
 • Har erfaring med tværgående forskningsmiljøer og eksterne samarbejder.
 • Har solid erfaring med ledelse og organisering af forsknings- og uddannelsesmiljøer i større organisationer.
 • Har erfaring med forskeruddannelse og erfaring med/kendskab til tværfagligt projektarbejde og forskning.
 • Har indsigt i og erfaring med nationale og internationale universitetsforhold samt universitetets virke og samspil med det omgivende samfund.

 

Som person forventes du at have evne og vilje til at indgå i et ledelsesteam og drive lederskab med visioner, strategisk overblik og gennemslagskraft i balance med lydhørhed, samarbejdsevne og uddelegering af opgaver og ansvar.

Du har betydelige sociale kompetencer med gode kommunikationsevner samt evne til at afdække og løse konflikter. Du har en tillidsvækkende personlighed med høj integritet og loyalitet og evner at pleje universitetets eksterne interesser og relationer.

Derudover er det essentielt, at du evner at etablere frugtbare netværk med Roskilde Universitets interessenter, og at du kan orientere dig internationalt.

Vi ser positivt på alsidige erfaringer også internationale  fra organisations- og erhvervsliv eller offentlig forvaltning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen vil blive besat på åremålsvilkår og er klassificeret i LR 38. Aflønning sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC.

Om ansættelsesprocessen

Ansøgningen sendes til Roskilde Universitet via linket i stillingsopslaget. Ansøgningen skal indeholde:

 • Ansøgning med din motivation og vision for Roskilde Universitet, og hvordan du kan bidrage til universitetets udvikling og forskning i de kommende år (max 3 sider)
 • CV
 • Publikationsliste
 • Redegørelse for erfaringer med forskning, undervisning, uddannelse og eksternt samarbejder samt ledelse
 • Kandidat- og ph.d.-beviser

 

Ansøgningsfristen er søndag den 16. april 2023.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Vi forventer at afholde første samtale i uge 19 og anden samtale i uge 22. Kandidaterne skal være indstillet på et eventuelt ledelsestestforløb hos et konsulentfirma i uge 20-21.

Proceduren for ansættelsen er tilrettelagt i overensstemmelse med universitetets vedtægter, hvilket blandt andet indebærer, at der er nedsat et rådgivende ansættelsesudvalg, som deltager i samtalerne.

Beslutning om ansættelse af ny prorektor forventes at finde sted medio juni 2023.

Forventet tiltrædelse er den 1. august 2023 eller snarest derefter.

Roskilde Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en inkluderende kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og mangfoldighed som en styrke, og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Mere information

Du er velkommen til at kontakte rektor Hanne Leth Andersen på telefon 46 74 30 39 eller e-mail ha@ruc.dk for mere information om stillingen.

Du kan læse mere om Roskilde Universitets forskningsresultater, uddannelser, strategiske indsatser og organisering på www.ruc.dk.

101IDK_DG_MAGDKDanmark2023-04-16T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=1310&departmentId=18956&ProjectId=146880&MediaId=4618EuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRoskilde1876054Roskilde Universitet11Universitetsvej 14000RoskildeDKDanmarkDKDanmark1876054_logo_large.jpgwww.ruc.dk1876054_logo_small.jpg155.6529120012.14339300326965306DKDanmarkDKDanmark8FuldtidMagisterjobIkke kategoriseret06Ledelse326965306DKDanmarkda-DK
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Prorektor for Roskilde Universitet/RUC

Roskilde Universitet

Roskilde, Midtsjælland

Indrykket
07-03-2023
Kontakt
Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Praktisk information
Oprettet
07-03-2023
Udløber
16-04-2023
Kviknummer
LJA-84594589
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ledelse

Vil du være med til at lede Roskilde Universitet og fortsætte udviklingen af stærke profilerede forskningsmiljøer og eksternt samarbejde både lokalt og internationalt?

Roskilde Universitet søger en prorektor for forskning med evne og vilje til lederskab med visioner, strategisk overblik og gennemslagskraft. Prorektor skal sammen med ledelse, medarbejdere og studerende virke for at realisere universitetets ambition om gennem uddannelse, forskning og eksternt samarbejde at skabe nye bæredygtige løsninger på fremtidens store udfordringer inden for fx miljø, ulighed, demokrati, sundhed, teknologi og kulturel sameksistens.

Roskilde Universitet tænker fremad - og former fremtiden

Roskilde Universitet bygger på uddannelsesmæssig og forskningsmæssig tværfaglighed, problemorienterede uddannelsesformer og forskning i samspil med omverdenen samt en frugtbar sammenhæng mellem uddannelse og forskning med et stærkt studenterengagement.

Roskilde Universitet er universitetet i virkeligheden. Virkeligheden står aldrig stille, og det gør Roskilde Universitet derfor heller ikke. De næste par år er opgaven at skærpe og videreudvikle universitetets profil og samfundsrelevans og samtidig styrke rammerne for banebrydende tværfaglig forskning og for samspil med regionale, nationale og globale partnere til gavn for en bæredygtig udvikling af samfundet.

Prorektors opgaver og ansvar

Prorektor varetager den overordnede ledelse af universitetets forskning. Prorektor refererer til rektor og er en del af den daglige ledelse, herunder som stedfortræder for rektor. Som prorektor indgår du sammen med rektor, universitetsdirektøren og de fire dekaner i den øverste ledelse af Roskilde Universitet.

Således er dine hovedopgaver som prorektor følgende:

 • Bidrage til at fastlægge overordnede, langsigtede mål for Roskilde Universitets udvikling inden for forskning, uddannelse og samarbejde samstemt med realistiske økonomiske rammer og videreudvikling af Roskilde Universitets organisations- og personalepolitik.
 • Have det daglige ansvar for den fortsatte udvikling af Roskilde Universitets forskningsprofil, der skal være excellent og udfordringsdrevet og bidrage til bæredygtig udvikling i et tæt samspil med det omgivende samfund, både lokalt, nationalt og internationalt.
 • Medvirke til at komme i mål med aktuelle strategiske forandringsprojekter, såsom at skabe sammenhængende tid til forskning, velfungerende forskningsorganisering og videreudvikling af universitetets eksterne udviklings- og forskningssamarbejder og en solid administrativ forskningsunderstøttelse.
 • Være stedfortræder for rektor i alle sager.

 

Den nærmere opgavedeling mellem rektor og prorektor aftales med rektor efter ansættelse.

Som prorektor skal du kunne understøtte og bidrage til realiseringen af Roskilde Universitets strategi RUC 2030: Interconnected.

Sammen med den øvrige ledelse skal du arbejde ud fra en række strategiske pejlemærker:

 • Roskilde Universitet skal i endnu højere grad levere banebrydende tværfaglig forskning på højeste internationale niveau og udvikle en tydelig tværfaglig profil, som baseres på samfundsvidenskab og humaniora kombineret med kernebidrag fra naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab.
 • Roskilde Universitets samfundsmæssige impact skal bygge på grundlæggende principper om forskningsfrihed, forskningsintegritet og open science.
 • Roskilde Universitet skal være et internationalt samlingssted for kritisk tværfaglig forskning og bidrage til samfundsudvikling og universiteternes rolle i samfundet samt understøtte samarbejdsrelationer i forhold til forskning, internationale alliancer og lokale og regionale partnerskaber.
 • Roskilde Universitet vil sikre reel ligestilling og mangfoldighed, og dermed styrke samvær og samarbejde blandt medarbejdere og studerende.

 

Prorektors baggrund og forudsætninger

Den rette person

 • Er en anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og har indsigt i forsknings- og uddannelsessektoren.
 • Har erfaring med tværgående forskningsmiljøer og eksterne samarbejder.
 • Har solid erfaring med ledelse og organisering af forsknings- og uddannelsesmiljøer i større organisationer.
 • Har erfaring med forskeruddannelse og erfaring med/kendskab til tværfagligt projektarbejde og forskning.
 • Har indsigt i og erfaring med nationale og internationale universitetsforhold samt universitetets virke og samspil med det omgivende samfund.

 

Som person forventes du at have evne og vilje til at indgå i et ledelsesteam og drive lederskab med visioner, strategisk overblik og gennemslagskraft i balance med lydhørhed, samarbejdsevne og uddelegering af opgaver og ansvar.

Du har betydelige sociale kompetencer med gode kommunikationsevner samt evne til at afdække og løse konflikter. Du har en tillidsvækkende personlighed med høj integritet og loyalitet og evner at pleje universitetets eksterne interesser og relationer.

Derudover er det essentielt, at du evner at etablere frugtbare netværk med Roskilde Universitets interessenter, og at du kan orientere dig internationalt.

Vi ser positivt på alsidige erfaringer også internationale  fra organisations- og erhvervsliv eller offentlig forvaltning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen vil blive besat på åremålsvilkår og er klassificeret i LR 38. Aflønning sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC.

Om ansættelsesprocessen

Ansøgningen sendes til Roskilde Universitet via linket i stillingsopslaget. Ansøgningen skal indeholde:

 • Ansøgning med din motivation og vision for Roskilde Universitet, og hvordan du kan bidrage til universitetets udvikling og forskning i de kommende år (max 3 sider)
 • CV
 • Publikationsliste
 • Redegørelse for erfaringer med forskning, undervisning, uddannelse og eksternt samarbejder samt ledelse
 • Kandidat- og ph.d.-beviser

 

Ansøgningsfristen er søndag den 16. april 2023.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Vi forventer at afholde første samtale i uge 19 og anden samtale i uge 22. Kandidaterne skal være indstillet på et eventuelt ledelsestestforløb hos et konsulentfirma i uge 20-21.

Proceduren for ansættelsen er tilrettelagt i overensstemmelse med universitetets vedtægter, hvilket blandt andet indebærer, at der er nedsat et rådgivende ansættelsesudvalg, som deltager i samtalerne.

Beslutning om ansættelse af ny prorektor forventes at finde sted medio juni 2023.

Forventet tiltrædelse er den 1. august 2023 eller snarest derefter.

Roskilde Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en inkluderende kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og mangfoldighed som en styrke, og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Mere information

Du er velkommen til at kontakte rektor Hanne Leth Andersen på telefon 46 74 30 39 eller e-mail ha@ruc.dk for mere information om stillingen.

Du kan læse mere om Roskilde Universitets forskningsresultater, uddannelser, strategiske indsatser og organisering på www.ruc.dk.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation
Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Praktisk information
Oprettet
07-03-2023
Udløber
16-04-2023
Kviknummer
LJA-84594589
Jobtype
Fuldtid
Fag
Ledelse
Beliggenhed