Gem annonce
LJA-853808562024-03-14T10:32:03.530Sendelektor i dansk til Université de Caen Normandie, Frankrig

Département détudes nordiques, Université de Caen Normandie, søger ny sendelektor i dansk sprog og kultur. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2024.

Om danskfaget på Université de Caen Normandie

På instituttet undervises i dansk, norsk, svensk, finsk og islandsk sprog samt i de nordiske landes kultur og litteratur. Dansk tilbydes på licence, master og docteur-niveau.

Instituttet har sendelektorer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Dets fem fastansatte forskere og undervisere arbejder med alle aspekter af de nordiske studier. To stillinger, sendelektoren og en fast lektorstilling, er specifikt tilknyttet danskstudiet.

I det nuværende akademiske år er der ca. 20 studerende indskrevet på danske sprogkurser.

Undervisningsåret er opdelt i 2 semestre af 12 uger pr. semester, som løber fra primo september til primo juni (inklusive eksamensperioder).

Læs om instituttet:

https://ufr-lve.unicaen.fr/presentation/departement-des-etudes-nordiques/

Læs om universitetet:

www.unicaen.fr

Om stillingen

Sendelektoren skal fortrinsvis undervise i de sproglige discipliner fonetik og grammatik, samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Lektoren underviser på licence (1., 2., og 3. år) og på masterniveau (4. og 5. år), såfremt der er studerende til dette. Lektoren kan ud over danskundervisningen eventuelt få mulighed for at få sit eget fag på licence-niveau.

Sendelektoren varetager undervisningen i 5 kurser per semester.

Undervisningsforpligtelsen er 192 konfrontationstimer per år. Den ugentlige undervisningsforpligtelse er således 8 timer om ugen i løbet af semestret, med tilhørende forberedelse. Der vil derudover jævnligt blive tale om overarbejdstimer (op til 6 ekstra timer ugentligt), for hvilke der ydes ekstra betaling.

Herudover omfatter jobbet andre undervisningsrelaterede opgaver, såsom opgaveretning og deltagelse i eksamination, samt den til stillingen knyttede administration.

Lektoren skal være indstillet på at rådgive studerende om studiemuligheder i Danmark og på at engagere sig i kulturformidlende arbejde. Dette indbefatter opgaver som at lave studentereksamensopgaver for franske gymnasieelever og fx at deltage i åbent hus-arrangementer og uddannelsesmesser. I tilgift kan det omfatte at tilrettelægge filmaftener og lignende, besøg af forfattere og andre kulturpersoner, kontakt til ambassaden og andre institutioner samt organisering af og deltagelse i konferencer mm.

Stillingen indbefatter ikke forskningspligt.

Den ledelsesansvarlige for sendelektoren er professor Mickaël Popelard, dekan for Sprogfakultetet.

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du:

 • Behersker dansk på modersmålsniveau
 • Er cand.mag., mag.art., cand.phil., eller evt. ph.d. i dansk eller lignende fag
 • Har undervisningserfaring, gerne med undervisning i dansk som fremmedsprog
 • Har et godt kendskab til danske samfundsforhold og til dansk litteratur, film og kultur
 • Har erfaring med at afvikle online-undervisning
 • Er indstillet på at engagere dig i kulturformidlende arbejde
 • Har gode franskkundskaber i skrift og tale
 • Er indstillet på at markedsføre danskfaget i Frankrig
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er dynamisk, udadvendt og meget selvstændig

Ansøgere med fransk og dansk i fagkombinationen vil blive foretrukket

Løn og ansættelsesvilkår

Sendelektoren ansættes af universitetet som maître de langue efter de ved universitetet gældende regler. Det ministerielle dekret angående kategorien maître de langue kan findes på:

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000867627/

Ansættelsesperioden er 1 år med mulighed for forlængelse til i alt 6 år. Sendelektorer kan maksimalt ansættes på det samme universitet i 6 år jf. Bekendtgørelsen om Lektoratsordningen.

Lektoren modtager løn fra universitetet, som udgør p.t. brutto ca. 23.400 EUR om året (ekskl. betaling for overarbejdstimer). Herudover yder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tilskud til sendelektoren (se nedenfor).

Sendelektoren vil blive dækket af den offentlige franske sygesikring. Supplerende dækning opnås via MGEN (Den franske undervisningssektors sygeforsikring).

Tilskud fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen yder et årligt personligt tilskud på 230.308 kr. (2024-niveau) til sendelektoren.

Styrelsen dækker rejseudgifter for lektoren og dennes familie ved til- og fratrædelse samt godtgør rimelige flytteudgifter til flytning af bohave efter godkendt tilbud.

Det personlige tilskud og tilskud til rejse og flytning indberettes som B-indkomst til de danske skattemyndigheder. Om der skal betales skat af tilskuddene i Danmark afhænger af en række personlige forhold, som ansøger bør afklare med sin skatteforvaltning. Hvis man bliver ansat, opfordres man til snarest muligt at kontakte de udenlandske skattemyndigheder.

Styrelsen betaler desuden en årlig hjemrejse til lektoren i forbindelse med styrelsens kursus for danskundervisere i udlandet. Kurset afholdes i Danmark i uge 32.

Ansættelsen er betinget af, at den gældende aftale eksisterer en gældende aftale mellem universitetet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Søg stillingen

Der er ansøgningsfrist fredag den 19. april 2024 kl. 12.00.

Ansøgningen skal indeholde CV, dokumentation for eksaminer, undervisnings- og evt. forskningsvirksomhed. Ansøgningen bedes skrevet på dansk og fransk.

Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Lektoratsudvalget per e-mail på lektorats-ordningen@ufm.dk med emnefeltet: Sendelektor i Caen.

Samtaler forventes afholdt af Lektoratsudvalget i uge 18 i København eller virtuelt via Zoom.

Efter afholdelse af samtaler indstiller Lektoratsudvalget udvalgte kandidater til universitetet.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om stillingen og praktiske forhold kan fås hos:

Kontakt

Rikke Brunsgaard Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk

Département détudes nordiques, Université de Caen Normandie, søger ny sendelektor i dansk sprog og kultur. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2024. Om danskfaget på Université de Caen Normandie På instituttet undervises i dansk, norsk, svensk, finsk og islandsk sprog samt i de nordiske landes kultur og litteratur. Dansk tilbydes på licence, master og docteur-niveau. Instituttet har sendelektorer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Dets fem fastansatte forskere og undervisere arbejder med alle aspekter af de nordiske studier. To stillinger, sendelektoren og en fast lektorstilling, er specifikt tilknyttet danskstudiet. I det nuværende akademiske år er der ca. 20 studerende indskrevet på danske sprogkurser. Undervisningsåret er opdelt i 2 semestre af 12 uger pr. semester, som løber fra primo september til primo juni (inklusive eksamensperioder). Læs om instituttet: https: ufr-lve.unicaen.fr presentation departement-des-etudes-nordiques Læs om universitetet: www.unicaen.fr Om stillingen Sendelektoren skal fortrinsvis undervise i de sproglige discipliner fonetik og grammatik, samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Lektoren underviser på licence (1., 2., og 3. år) og på masterniveau (4. og 5. år), såfremt der er studerende til dette. Lektoren kan ud over danskundervisningen eventuelt få mulighed for at få sit eget fag på licence-niveau. Sendelektoren varetager undervisningen i 5 kurser per semester. Undervisningsforpligtelsen er 192 konfrontationstimer per år. Den ugentlige undervisningsforpligtelse er således 8 timer om ugen i løbet af semestret, med tilhørende forberedelse. Der vil derudover jævnligt blive tale om overarbejdstimer (op til 6 ekstra timer ugentligt), for hvilke der ydes ekstra betaling. Herudover omfatter jobbet andre undervisningsrelaterede opgaver, såsom opgaveretning og deltagelse i eksamination, samt den til stillingen knyttede administration. Lektoren skal være indstillet på at rådgive studerende om studiemuligheder i Danmark og på at engagere sig i kulturformidlende arbejde. Dette indbefatter opgaver som at lave studentereksamensopgaver for franske gymnasieelever og fx at deltage i åbent hus-arrangementer og uddannelsesmesser. I tilgift kan det omfatte at tilrettelægge filmaftener og lignende, besøg af forfattere og andre kulturpersoner, kontakt til ambassaden og andre institutioner samt organisering af og deltagelse i konferencer mm. Stillingen indbefatter ikke forskningspligt. Den ledelsesansvarlige for sendelektoren er professor Mickaël Popelard, dekan for Sprogfakultetet. Kvalifikationer Vi lægger vægt på, at du: Behersker dansk på modersmålsniveau Er cand.mag., mag.art., cand.phil., eller evt. ph.d. i dansk eller lignende fag Har undervisningserfaring, gerne med undervisning i dansk som fremmedsprog Har et godt kendskab til danske samfundsforhold og til dansk litteratur, film og kultur Har erfaring med at afvikle online-undervisning Er indstillet på at engagere dig i kulturformidlende arbejde Har gode franskkundskaber i skrift og tale Er indstillet på at markedsføre danskfaget i Frankrig Har gode samarbejdsevner Er dynamisk, udadvendt og meget selvstændig Ansøgere med fransk og dansk i fagkombinationen vil blive foretrukket Løn og ansættelsesvilkår Sendelektoren ansættes af universitetet som maître de langue efter de ved universitetet gældende regler. Det ministerielle dekret angående kategorien maître de langue kan findes på: https: www.legifrance.gouv.fr loda id JORFTEXT000000867627 Ansættelsesperioden er 1 år med mulighed for forlængelse til i alt 6 år. Sendelektorer kan maksimalt ansættes på det samme universitet i 6 år jf. Bekendtgørelsen om Lektoratsordningen. Lektoren modtager løn fra universitetet, som udgør p.t. brutto ca. 23.400 EUR om året (ekskl. betaling for overarbejdstimer). Herudover yder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tilskud til sendelektoren (se nedenfor). Sendelektoren vil blive dækket af den offentlige franske sygesikring. Supplerende dækning opnås via MGEN (Den franske undervisningssektors sygeforsikring). Tilskud fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Uddannelses- og Forskningsstyrelsen yder et årligt personligt tilskud på 230.308 kr. (2024-niveau) til sendelektoren. Styrelsen dækker rejseudgifter for lektoren og dennes familie ved til- og fratrædelse samt godtgør rimelige flytteudgifter til flytning af bohave efter godkendt tilbud. Det personlige tilskud og tilskud til rejse og flytning indberettes som B-indkomst til de danske skattemyndigheder. Om der skal betales skat af tilskuddene i Danmark afhænger af en række personlige forhold, som ansøger bør afklare med sin skatteforvaltning. Hvis man bliver ansat, opfordres man til snarest muligt at kontakte de udenlandske skattemyndigheder. Styrelsen betaler desuden en årlig hjemrejse til lektoren i forbindelse med styrelsens kursus for danskundervisere i udlandet. Kurset afholdes i Danmark i uge 32. Ansættelsen er betinget af, at den gældende aftale eksisterer en gældende aftale mellem universitetet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Søg stillingen Der er ansøgningsfrist fredag den 19. april 2024 kl. 12.00. Ansøgningen skal indeholde CV, dokumentation for eksaminer, undervisnings- og evt. forskningsvirksomhed. Ansøgningen bedes skrevet på dansk og fransk. Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Lektoratsudvalget per e-mail på lektorats-ordningen@ufm.dk med emnefeltet: Sendelektor i Caen. Samtaler forventes afholdt af Lektoratsudvalget i uge 18 i København eller virtuelt via Zoom. Efter afholdelse af samtaler indstiller Lektoratsudvalget udvalgte kandidater til universitetet. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. Yderligere oplysninger Oplysninger om stillingen og praktiske forhold kan fås hos: Christian Bank Pedersen, ansvarlig for dansk, e-mail: christian-bank.pedersen@unicaen.fr Den nuværende sendelektor Mads Mark-Eriksen e-mail: mads.mark-eriksen@unicaen.fr Kontakt Rikke Brunsgaard Andersen Specialkonsulent Tlf.: 45 72 31 88 94 Email: rba@ufm.dk1010ADK_DG_MAGDKDanmark-12024-04-14T00:00:000001EuropaFrankrigNormandiet (nedre)Caen1933893Uddannelses- og Forskningsministeriet102100København ØDKDanmarkDKDanmark1933893_logo_large.jpghttp://ufm.dk1933893_logo_small.jpg155.6750890012.58370300327189720Rikke Brunsgaard Andersen
Slotsholmsgade 10
1216lektoratsordningen@ufm.dk+45 72 31 88 94København KDKDanmarkDKDanmark
8FuldtidMagisterjobIkke kategoriseret018-03-202414-04-202418-03-202414-04-202474Forskning og undervisning327189720
Slotsholmsgade 10
1216København KDKDanmark
da-DK

Sendelektor i dansk til Université de Caen Normandie, Frankrig

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Caen

Indrykket
14-03-2024
Kontakt
Rikke Brunsgaard Andersen 
Tlf
+45 72 31 88 94
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Danmark
Praktisk information
Oprettet
14-03-2024
Udløber
14-04-2024
Kviknummer
LJA-85380856
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning

Département détudes nordiques, Université de Caen Normandie, søger ny sendelektor i dansk sprog og kultur. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2024.

Om danskfaget på Université de Caen Normandie

På instituttet undervises i dansk, norsk, svensk, finsk og islandsk sprog samt i de nordiske landes kultur og litteratur. Dansk tilbydes på licence, master og docteur-niveau.

Instituttet har sendelektorer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Dets fem fastansatte forskere og undervisere arbejder med alle aspekter af de nordiske studier. To stillinger, sendelektoren og en fast lektorstilling, er specifikt tilknyttet danskstudiet.

I det nuværende akademiske år er der ca. 20 studerende indskrevet på danske sprogkurser.

Undervisningsåret er opdelt i 2 semestre af 12 uger pr. semester, som løber fra primo september til primo juni (inklusive eksamensperioder).

Læs om instituttet:

https://ufr-lve.unicaen.fr/presentation/departement-des-etudes-nordiques/

Læs om universitetet:

www.unicaen.fr

Om stillingen

Sendelektoren skal fortrinsvis undervise i de sproglige discipliner fonetik og grammatik, samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Lektoren underviser på licence (1., 2., og 3. år) og på masterniveau (4. og 5. år), såfremt der er studerende til dette. Lektoren kan ud over danskundervisningen eventuelt få mulighed for at få sit eget fag på licence-niveau.

Sendelektoren varetager undervisningen i 5 kurser per semester.

Undervisningsforpligtelsen er 192 konfrontationstimer per år. Den ugentlige undervisningsforpligtelse er således 8 timer om ugen i løbet af semestret, med tilhørende forberedelse. Der vil derudover jævnligt blive tale om overarbejdstimer (op til 6 ekstra timer ugentligt), for hvilke der ydes ekstra betaling.

Herudover omfatter jobbet andre undervisningsrelaterede opgaver, såsom opgaveretning og deltagelse i eksamination, samt den til stillingen knyttede administration.

Lektoren skal være indstillet på at rådgive studerende om studiemuligheder i Danmark og på at engagere sig i kulturformidlende arbejde. Dette indbefatter opgaver som at lave studentereksamensopgaver for franske gymnasieelever og fx at deltage i åbent hus-arrangementer og uddannelsesmesser. I tilgift kan det omfatte at tilrettelægge filmaftener og lignende, besøg af forfattere og andre kulturpersoner, kontakt til ambassaden og andre institutioner samt organisering af og deltagelse i konferencer mm.

Stillingen indbefatter ikke forskningspligt.

Den ledelsesansvarlige for sendelektoren er professor Mickaël Popelard, dekan for Sprogfakultetet.

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du:

 • Behersker dansk på modersmålsniveau
 • Er cand.mag., mag.art., cand.phil., eller evt. ph.d. i dansk eller lignende fag
 • Har undervisningserfaring, gerne med undervisning i dansk som fremmedsprog
 • Har et godt kendskab til danske samfundsforhold og til dansk litteratur, film og kultur
 • Har erfaring med at afvikle online-undervisning
 • Er indstillet på at engagere dig i kulturformidlende arbejde
 • Har gode franskkundskaber i skrift og tale
 • Er indstillet på at markedsføre danskfaget i Frankrig
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er dynamisk, udadvendt og meget selvstændig

Ansøgere med fransk og dansk i fagkombinationen vil blive foretrukket

Løn og ansættelsesvilkår

Sendelektoren ansættes af universitetet som maître de langue efter de ved universitetet gældende regler. Det ministerielle dekret angående kategorien maître de langue kan findes på:

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000867627/

Ansættelsesperioden er 1 år med mulighed for forlængelse til i alt 6 år. Sendelektorer kan maksimalt ansættes på det samme universitet i 6 år jf. Bekendtgørelsen om Lektoratsordningen.

Lektoren modtager løn fra universitetet, som udgør p.t. brutto ca. 23.400 EUR om året (ekskl. betaling for overarbejdstimer). Herudover yder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tilskud til sendelektoren (se nedenfor).

Sendelektoren vil blive dækket af den offentlige franske sygesikring. Supplerende dækning opnås via MGEN (Den franske undervisningssektors sygeforsikring).

Tilskud fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen yder et årligt personligt tilskud på 230.308 kr. (2024-niveau) til sendelektoren.

Styrelsen dækker rejseudgifter for lektoren og dennes familie ved til- og fratrædelse samt godtgør rimelige flytteudgifter til flytning af bohave efter godkendt tilbud.

Det personlige tilskud og tilskud til rejse og flytning indberettes som B-indkomst til de danske skattemyndigheder. Om der skal betales skat af tilskuddene i Danmark afhænger af en række personlige forhold, som ansøger bør afklare med sin skatteforvaltning. Hvis man bliver ansat, opfordres man til snarest muligt at kontakte de udenlandske skattemyndigheder.

Styrelsen betaler desuden en årlig hjemrejse til lektoren i forbindelse med styrelsens kursus for danskundervisere i udlandet. Kurset afholdes i Danmark i uge 32.

Ansættelsen er betinget af, at den gældende aftale eksisterer en gældende aftale mellem universitetet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Søg stillingen

Der er ansøgningsfrist fredag den 19. april 2024 kl. 12.00.

Ansøgningen skal indeholde CV, dokumentation for eksaminer, undervisnings- og evt. forskningsvirksomhed. Ansøgningen bedes skrevet på dansk og fransk.

Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Lektoratsudvalget per e-mail på lektorats-ordningen@ufm.dk med emnefeltet: Sendelektor i Caen.

Samtaler forventes afholdt af Lektoratsudvalget i uge 18 i København eller virtuelt via Zoom.

Efter afholdelse af samtaler indstiller Lektoratsudvalget udvalgte kandidater til universitetet.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om stillingen og praktiske forhold kan fås hos:

Kontakt

Rikke Brunsgaard Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu

Del dette job

Kontaktperson
Rikke Brunsgaard Andersen 
Tlf
+45 72 31 88 94
Adresse
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Danmark
Praktisk information
Oprettet
14-03-2024
Udløber
14-04-2024
Kviknummer
LJA-85380856
Jobtype
Fuldtid
Fag
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Gem annonce