LJA-836837882022-06-03T00:00:00To ph.d.-stipendier tilknyttet forskningsprojektet (Re)configuration of parenthood

To ph.d.-stipendier tilknyttet forskningsprojektet (Re)configuration of parenthood

Institut for Mennesker og Teknologi opslår to ph.d.-stipendier til besættelse 1. december 2022 eller snarest herefter. Begge stipendier er tilknyttet forskningsprojektet (Re)configuration of parenthood. Stillingen som ph.d.-stipendiat er tidsbegrænset til 3 år.

Overordnet beskrivelse af ph.d.-projektet

Projektet undersøger forældreskab i en tid, hvor betingelserne for at være forælder ændres. En transnational tendens til at ville styrke det såkaldte hjemmelæringsmiljø anses politisk som et centralt middel til at bekæmpe ulighed. Det betyder, at familien for første gang gøres til central aktør i forhold til at fremme børns tidlige læring. Dette har tidligere været en opgave for velfærdsstatslige institutioner. Der mangler viden om, hvilken betydning det har for forældreskab, når læringsopgaver eksplicit placeres hos forældre. En risiko er, at de nye tiltag reproducerer den ulighed, der søges udlignet, fordi forældre har forskellige betingelser for at organisere læringsaktiviteter. Gennem et mixed-method design bidrager projektet med begrebsudvikling, som udvikler forståelsen af, hvordan den nye læringsdagsorden får betydning for forskellige grupper af forældre.

Projektet består af fire arbejdspakker (WP), som tilsammen skal besvare dette overordnede forskningsspørgsmål: Hvordan skaber institutionelle læringsdagsordener betingelser for forældreskab, og hvordan tages de op, forhandles og forandres af forældre? Formålet med projektet er således at skabe teoriudvikling, som integrerer politiske, institutionelle og subjektive aspekter, som tilsammen udgør betingelser i børns og forældres hverdagsliv.

Projektets første arbejdspakke (WP 1) udføres af en postdoc og er et policystudie af, hvordan forældreansvar er blevet defineret og har forandret sig i de sidste årtier. Arbejdspakke 2 og 3 (WP 2 og 3) undersøger forbindelser mellem familie og daginstitution belyst gennem henholdsvis forældres og børns perspektiver. Arbejdspakke fire (WP 4) undersøger familiers hverdagsliv med fokus på forældres forståelse af deres forældreopgaver, og på hvordan de tilrettelægger familiens hverdagsliv. Desuden undersøges med et survey, hvilke aktører forældre inddrager i hverdagslivet, og til hvilke aktiviteter. Den fulde projektbeskrivelse findes her: https://forskning.ruc.dk/da/projects/reconfiguration-of-parenthood

Ph.d.-stillingerne er i henholdsvis WP 2 og WP 3. Ansøgere forventes at lave en projektbeskrivelse, der kan bidrage til at besvare det overordnede forskningsspørgsmål, og i detaljer beskrive, hvordan undersøgelsen skal designes og gennemføres.

Den ph.d.-studerende i WP2 skal undersøge forældres perspektiver på det daglige samarbejde med daginstitutionspersonale. Et centralt fokus er, hvordan forståelser af forældrenes opgaver og ansvar bliver formet i mødet mellem familie og daginstitution. Dette fokus kan belyse spørgsmål som: Hvordan udfolder det daglige samarbejde sig? Og hvad betyder mødet med daginstitutionen for forældres prioritering i hverdagen og for deres forståelse af deres opgaver og ansvar? I tråd med resten af projektet kræver disse spørgsmål et stærkt fokus på hverdagslivet og på, hvad forældre konkret gør for at tilrettelægge familielivet som en del af et delt omsorgsarrangement. Disse spørgsmål kan eksempelvis forfølges ved at anvende deltagerobservationer og kvalitative interviews.

Den ph.d.-studerende i WP3 skal undersøge børns perspektiver på de daglige overgange mellem daginstitution og familie. Dette bringer børnene som centrum for samarbejdet mellem forældre og daginstitutionspersonale i fokus. Et centralt fokus er, hvordan børn aktivt håndterer de daglige overgange mellem deres forskellige hverdagslivskontekster, og hvordan børn forholder sig til de institutionelle læringsdagsordener som en del af deres hverdagsliv. I tråd med resten af projektet kræver disse spørgsmål et stærkt fokus på hverdagsliv helt tæt på børnene. Dette kan eksempelvis forfølges ved at anvende børneperspektiv som metodologisk tilgang og deltagerobservationer i de daglige overgange mellem familie og daginstitution.

Du vil som ph.d.-studerende blive en del af et team bestående af projektleder lektor Pernille Juhl, lektor Allan Westerling, en ph.d.-studerende (NN), en post. doc (NN) og en studentermedhjælp. Derudover er der til projektet tilknyttet et internationalt board bestående af forskere fra Tyskland, England, Norge, Sverige og Danmark.

Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi

Du vil blive indskrevet som ph.d.-studerende ved Ph.d.- skolen for Mennesker og Teknologi og tilknyttet Ph.d. Programmet i Hverdagslivets Socialpsykologi (https://ruc.dk/phdprogrammet-hverdagslivets-socialpsykologi). Programmet gennemfører forskeruddannelse i teoretiske og metodologiske tilgange til udforskning og forståelse af menneskers hverdagsliv. Programmet bygger på en tværvidenskabelig udvikling af teori, viden og metode med særligt udspring i socialpsykologiske problemstillinger, der knytter sig til relationen mellem individ og samfund og menneskers sociale hverdagsliv. Programmet udmærker sig således ved en tværvidenskabelig tilgang til socialpsykologiske spørgsmål i bred forstand.

Du vil som ph.d.-studerende være tilknyttet forskningsgruppen Subjekt Teknologi og Social praksis. Gruppen fokuserer på undersøgelser af menneskers subjektivitet, erfaringer og virke i deres hverdagsliv på tværs af forskellige livskontekster og udforsker hvordan subjektivitet, teknologi, politik og historie virker sammen og får betydning for, hvordan mennesker forstår hinanden og handler sammen; for deres hverdagsliv, arbejdsliv, socialitet, subjektivitet og samfund.

Ansvar og opgaver

Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152430)

Kvalifikationer

Du skal have en kandidatgrad eller tilsvarende inden for pædagogik, psykologi, antropologi, socialvidenskab eller lignende.

Bedømmelse

I bedømmelsen vedrørende ansættelse vil der blive lagt vægt på;

I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på;

 • Uddannelseskompetencer og eventuelle yderligere faglige kvalifikationer
 • Karakterer på kandidatuddannelse eller tilsvarende
 • Kvalitet og relevans i projektbeskrivelsen
  • I din projektbeskrivelse skal indgå overvejelser om, hvordan man kan udforske subjektive perspektiver på hverdagsliv
  • Omfanget af din projektbeskrivelse må ikke overstige 5-6 sider
 • Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valg
 • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teori
 • Om projektet forekommer realistisk og muligt at gennemføre
 • Tilstrækkelige kvalifikationer og erfaringer til at kunne gennemføre ph.d.-projektet
 • Relevansen af projektet for ph.d.-skolen

Mere information

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at rette henvendelse til projektleder, Pernille Juhl på peju@ruc.dk eller tlf. 2728 1540.

Spørgsmål vedrørende PhD skolen og program rettes til programleder, professor Charlotte Højholt, mail charh@ruc.dk  og til PhD koordinator Anne Ebdrup, mail aebdrup@ruc.dk

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en ansættelse på fuldtid, 37 timer pr. uge, med reference til Dekan Andreas de Neergaard.

Ansættelsesvilkår 

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter. 

Udvælgelse til faglig bedømmelse 

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og senere sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse. 

Ansøgning 

Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/ 

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde:  

1. Ansøgning 

2. CV 

3. Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende 

4. Din beskrivelse af ph.d.-projektet 

5. Din tidsplan for ph.d.-projektet 

6. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer  

Ansøgningsfristen er 8. august 2022

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.  

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os. 

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Vi uddanner kompetente tværfaglige kandidater og skaber videnskabelige resultater af højeste kvalitet gennem åbenhed, involvering og videndeling.
Roskilde Universitet har 8000 studerende, 950 ansatte og 760 mio. kr. i årlig omsætning. 

101IDK_DG_MAGDKDanmark2022-08-08T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=1310&departmentId=18971&ProjectId=146732&MediaId=4618EuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRoskilde1876054Roskilde Universitet11Universitetsvej 14000RoskildeDKDanmarkDKDanmark1876054_logo_large.jpgwww.ruc.dk1876054_logo_small.jpg155.6529120012.14339300326965306
Universitetsvej 1
4000RoskildeDKDanmarkDKDanmark
60PhDMagisterjobIkke kategoriseret003-06-202217-06-202274Forskning og undervisning326965306DKDanmarkda-DK
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

To ph.d.-stipendier tilknyttet forskningsprojektet (Re)configuration of parenthood

Roskilde Universitet

Roskilde, Midtsjælland

Indrykket
03-06-2022
Kontakt
Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Kontakt
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Danmark
Praktisk information
Oprettet
03-06-2022
Udløber
08-08-2022
Kviknummer
LJA-83683788
Jobtype
PhD
Arbejdsområde
Forskning og undervisning

To ph.d.-stipendier tilknyttet forskningsprojektet (Re)configuration of parenthood

Institut for Mennesker og Teknologi opslår to ph.d.-stipendier til besættelse 1. december 2022 eller snarest herefter. Begge stipendier er tilknyttet forskningsprojektet (Re)configuration of parenthood. Stillingen som ph.d.-stipendiat er tidsbegrænset til 3 år.

Overordnet beskrivelse af ph.d.-projektet

Projektet undersøger forældreskab i en tid, hvor betingelserne for at være forælder ændres. En transnational tendens til at ville styrke det såkaldte hjemmelæringsmiljø anses politisk som et centralt middel til at bekæmpe ulighed. Det betyder, at familien for første gang gøres til central aktør i forhold til at fremme børns tidlige læring. Dette har tidligere været en opgave for velfærdsstatslige institutioner. Der mangler viden om, hvilken betydning det har for forældreskab, når læringsopgaver eksplicit placeres hos forældre. En risiko er, at de nye tiltag reproducerer den ulighed, der søges udlignet, fordi forældre har forskellige betingelser for at organisere læringsaktiviteter. Gennem et mixed-method design bidrager projektet med begrebsudvikling, som udvikler forståelsen af, hvordan den nye læringsdagsorden får betydning for forskellige grupper af forældre.

Projektet består af fire arbejdspakker (WP), som tilsammen skal besvare dette overordnede forskningsspørgsmål: Hvordan skaber institutionelle læringsdagsordener betingelser for forældreskab, og hvordan tages de op, forhandles og forandres af forældre? Formålet med projektet er således at skabe teoriudvikling, som integrerer politiske, institutionelle og subjektive aspekter, som tilsammen udgør betingelser i børns og forældres hverdagsliv.

Projektets første arbejdspakke (WP 1) udføres af en postdoc og er et policystudie af, hvordan forældreansvar er blevet defineret og har forandret sig i de sidste årtier. Arbejdspakke 2 og 3 (WP 2 og 3) undersøger forbindelser mellem familie og daginstitution belyst gennem henholdsvis forældres og børns perspektiver. Arbejdspakke fire (WP 4) undersøger familiers hverdagsliv med fokus på forældres forståelse af deres forældreopgaver, og på hvordan de tilrettelægger familiens hverdagsliv. Desuden undersøges med et survey, hvilke aktører forældre inddrager i hverdagslivet, og til hvilke aktiviteter. Den fulde projektbeskrivelse findes her: https://forskning.ruc.dk/da/projects/reconfiguration-of-parenthood

Ph.d.-stillingerne er i henholdsvis WP 2 og WP 3. Ansøgere forventes at lave en projektbeskrivelse, der kan bidrage til at besvare det overordnede forskningsspørgsmål, og i detaljer beskrive, hvordan undersøgelsen skal designes og gennemføres.

Den ph.d.-studerende i WP2 skal undersøge forældres perspektiver på det daglige samarbejde med daginstitutionspersonale. Et centralt fokus er, hvordan forståelser af forældrenes opgaver og ansvar bliver formet i mødet mellem familie og daginstitution. Dette fokus kan belyse spørgsmål som: Hvordan udfolder det daglige samarbejde sig? Og hvad betyder mødet med daginstitutionen for forældres prioritering i hverdagen og for deres forståelse af deres opgaver og ansvar? I tråd med resten af projektet kræver disse spørgsmål et stærkt fokus på hverdagslivet og på, hvad forældre konkret gør for at tilrettelægge familielivet som en del af et delt omsorgsarrangement. Disse spørgsmål kan eksempelvis forfølges ved at anvende deltagerobservationer og kvalitative interviews.

Den ph.d.-studerende i WP3 skal undersøge børns perspektiver på de daglige overgange mellem daginstitution og familie. Dette bringer børnene som centrum for samarbejdet mellem forældre og daginstitutionspersonale i fokus. Et centralt fokus er, hvordan børn aktivt håndterer de daglige overgange mellem deres forskellige hverdagslivskontekster, og hvordan børn forholder sig til de institutionelle læringsdagsordener som en del af deres hverdagsliv. I tråd med resten af projektet kræver disse spørgsmål et stærkt fokus på hverdagsliv helt tæt på børnene. Dette kan eksempelvis forfølges ved at anvende børneperspektiv som metodologisk tilgang og deltagerobservationer i de daglige overgange mellem familie og daginstitution.

Du vil som ph.d.-studerende blive en del af et team bestående af projektleder lektor Pernille Juhl, lektor Allan Westerling, en ph.d.-studerende (NN), en post. doc (NN) og en studentermedhjælp. Derudover er der til projektet tilknyttet et internationalt board bestående af forskere fra Tyskland, England, Norge, Sverige og Danmark.

Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi

Du vil blive indskrevet som ph.d.-studerende ved Ph.d.- skolen for Mennesker og Teknologi og tilknyttet Ph.d. Programmet i Hverdagslivets Socialpsykologi (https://ruc.dk/phdprogrammet-hverdagslivets-socialpsykologi). Programmet gennemfører forskeruddannelse i teoretiske og metodologiske tilgange til udforskning og forståelse af menneskers hverdagsliv. Programmet bygger på en tværvidenskabelig udvikling af teori, viden og metode med særligt udspring i socialpsykologiske problemstillinger, der knytter sig til relationen mellem individ og samfund og menneskers sociale hverdagsliv. Programmet udmærker sig således ved en tværvidenskabelig tilgang til socialpsykologiske spørgsmål i bred forstand.

Du vil som ph.d.-studerende være tilknyttet forskningsgruppen Subjekt Teknologi og Social praksis. Gruppen fokuserer på undersøgelser af menneskers subjektivitet, erfaringer og virke i deres hverdagsliv på tværs af forskellige livskontekster og udforsker hvordan subjektivitet, teknologi, politik og historie virker sammen og får betydning for, hvordan mennesker forstår hinanden og handler sammen; for deres hverdagsliv, arbejdsliv, socialitet, subjektivitet og samfund.

Ansvar og opgaver

Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152430)

Kvalifikationer

Du skal have en kandidatgrad eller tilsvarende inden for pædagogik, psykologi, antropologi, socialvidenskab eller lignende.

Bedømmelse

I bedømmelsen vedrørende ansættelse vil der blive lagt vægt på;

I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på;

 • Uddannelseskompetencer og eventuelle yderligere faglige kvalifikationer
 • Karakterer på kandidatuddannelse eller tilsvarende
 • Kvalitet og relevans i projektbeskrivelsen
  • I din projektbeskrivelse skal indgå overvejelser om, hvordan man kan udforske subjektive perspektiver på hverdagsliv
  • Omfanget af din projektbeskrivelse må ikke overstige 5-6 sider
 • Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valg
 • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teori
 • Om projektet forekommer realistisk og muligt at gennemføre
 • Tilstrækkelige kvalifikationer og erfaringer til at kunne gennemføre ph.d.-projektet
 • Relevansen af projektet for ph.d.-skolen

Mere information

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at rette henvendelse til projektleder, Pernille Juhl på peju@ruc.dk eller tlf. 2728 1540.

Spørgsmål vedrørende PhD skolen og program rettes til programleder, professor Charlotte Højholt, mail charh@ruc.dk  og til PhD koordinator Anne Ebdrup, mail aebdrup@ruc.dk

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en ansættelse på fuldtid, 37 timer pr. uge, med reference til Dekan Andreas de Neergaard.

Ansættelsesvilkår 

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter. 

Udvælgelse til faglig bedømmelse 

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og senere sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse. 

Ansøgning 

Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/ 

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde:  

1. Ansøgning 

2. CV 

3. Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende 

4. Din beskrivelse af ph.d.-projektet 

5. Din tidsplan for ph.d.-projektet 

6. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer  

Ansøgningsfristen er 8. august 2022

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.  

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os. 

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Vi uddanner kompetente tværfaglige kandidater og skaber videnskabelige resultater af højeste kvalitet gennem åbenhed, involvering og videndeling.
Roskilde Universitet har 8000 studerende, 950 ansatte og 760 mio. kr. i årlig omsætning. 

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på akademikerjob.dk

Ansøg nu
Job i virksomheden

Del dette job

Virksomhedsinformation
Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Kontaktperson
Adresse
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Danmark
Praktisk information
Oprettet
03-06-2022
Udløber
08-08-2022
Kviknummer
LJA-83683788
Jobtype
PhD
Fag
Forskning og undervisning
Beliggenhed